Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Tijdelijke werkloosheid corona: verleng de maatregel en ‘keep it simple’

Tijdelijke werkloosheid corona: verleng de maatregel en ‘keep it simple’

  • 27/05/2020
"Tijdelijke werkloosheid corona is toch niet zo duur als gedacht”, kopte De Standaard op maandag 25 mei. Minister van Werk Muylle had net de cijfers gegeven dat in plaats van de geschatte 3 miljard euro, tijdelijke werkloosheid ‘slechts’ 1,3 miljard heeft gekost. De gemiddelde werkloosheid bedraagt 14 dagen, wat erop wijst dat de bedrijven hun personeel om de beurt laten werken. De vrees voor misbruik blijkt dus toch ongegrond. Integendeel, het helpt werkgevers om gradueel weer op te starten en het beschermt werknemers.

De cijfers van minister Muylle tonen aan dat tijdelijke werkloosheid bij uitstek het instrument is waarmee bedrijven op een zeer flexibele manier tijdelijke financiële ademruimte krijgen, de arbeid gradueel kunnen laten toenemen in overeenstemming met de vraag, terwijl ook de werknemers beschermd worden. Dit is dus voor iedereen een goede maatregel, ondanks de berichten over misbruik. De angst voor misbruik is nochtans snel gezaaid, en vervolgens krijg je de perceptie moeilijk terug naar de realiteit. Kijk naar het wetsvoorstel over de schorsing van de opzegtermijn tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid van fractieleidster Meryame Kitir dat op basis van één concrete case een eigen leven is beginnen leiden en veralgemeend werd met zware gevolgen.  

Vereenvoudiging noodzakelijk

De vereenvoudiging die in het begin van de crisis werd doorgevoerd was een absolute noodzaak. Radicale vereenvoudigingen in de procedure voor overmacht hebben gezorgd dat de chaos op het terrein, binnen de administraties, sociale secretariaten en uitbetalingsinstellingen weggewerkt werd. Deze eenvoudige procedure loopt af op 30 juni en we lezen in de pers een aankondiging over een mogelijke verlenging tot 31 augustus. 

Verlenging essentieel

Werkgevers vinden de verlenging essentieel en hopen die snel op papier te zien. Want we zijn er nog niet, bij velen – zeker kmo’s – staat het water aan de lippen.  Voka vraagt daarom meer financiële zuurstof voor bedrijven in 2020, en daar hoort de verlenging van tijdelijke werkloosheid corona bij tot minstens eind augustus.

Werkgevers vinden de verlenging van tijdelijke werkloosheid door corona essentieel en hopen die snel op papier te zien.

Veronique Leroy

Het is essentieel dat dit verloopt zonder wijzigingen in het toepassingsgebied, de modaliteiten of formaliteiten. De omvang van het aantal dossiers is momenteel nog te groot om verwarring, onduidelijkheid aan te kunnen zowel bij de overheidsadministraties, de sociale secretariaten, uitbetalingsinstellingen en de werkgevers.

Daarom vraagt Voka: verleng de vereenvoudigde procedure zeker tot na de zomer en hou het zo eenvoudig als vandaag! 


 

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce