Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Tijdelijk werklozen tijdelijk elders aan het werk? Drie denkpistes om dit snel en uitgebreid te doen

Tijdelijk werklozen tijdelijk elders aan het werk? Drie denkpistes om dit snel en uitgebreid te doen

  • 03/11/2020

De zorg komt momenteel handen tekort en dus wordt er uitgekeken naar een tijdelijke instroom van tijdelijk werklozen. Het kan, bewijzen kleine initiatieven. Wij schuiven drie denkpistes naar voor om dit te versnellen en uit te breiden. 

Waarom dit niet evident is? Vooreerst moeten de mensen over de juiste kwalificaties, motivatie of basiskennis beschikken. Ervan uitgaand dat bijvoorbeeld logistieke taken in de zorg snel aangeleerd kunnen worden, stelt zich nog een ander probleem: snel mensen vinden, aanspreken en hen alsook hun werkgevers overtuigen

Met bijna 2 maanden vertraging tussen tijdelijk werkloos zijn en gecontacteerd worden door de VDAB, blijft het tasten in het duister om gericht te activeren.

Sonja Teughels

En toch kan het, bewijzen eerder kleine initiatieven. Zo gaan de horecabedrijven in Breda tijdelijk honderden werknemers leveren aan zorginstellingen via detachering. Het personeel mag er zelf kiezen hoeveel uren ze elders aan de slag willen en keren gefaseerd terug van zodra de horeca herneemt. 

Dichter bij huis sloot het uitzendbedrijf Randstad onlangs een partnerschap af met Brussels Airlines, waar nu bijna 7 maanden lang mensen in tijdelijke werkloosheid vertoeven door afgenomen vliegverkeer. En in het voorjaar sloten de sociale partners binnen de zorgsector een akkoord om personeel tijdelijk te mobiliseren naar rust- en ziekenhuizen vanuit evenement- en andere sectoren

Drie denkpistes

Zulke initiatieven zijn zeer nobel en welkom, maar al bij al vrij beperkt in omvang. Het is dus zoeken hoe één en ander versneld en uitgebreid kan worden. We schuiven drie denkpistes naar voor:

1. Versnel de gegevensuitwisseling en ontsluit alle info

Met bijna 2 maanden vertraging tussen tijdelijk werkloos zijn en gecontacteerd worden door de VDAB, blijft het tasten in het duister om gericht te activeren. Een automatische uitwisseling of inschrijving bij de VDAB zodra men substantieel in de tijdelijke werkloosheid zit (bv. minimaal 10 dagen) kan sneller schakelen mogelijk maken. 

2. Schakel partners in met expertise in bemiddeling en matchmaking

Deze klus kan de VDAB niet alleen dus moet ze als regisseur partners maximaal inzetten en faciliteren. Aanwezigheid in het veld en overleg met alle betrokken partijen is daarbij cruciaal. Niet enkel de werknemers moeten worden overtuigd (of gestimuleerd), ook hun werkgevers moeten betrokken zijn in het verhaal. Dit vraagt maatwerk, tijd en overleg. 

3. Pas het normatieve kader aan

Elders tijdelijk werken zal eerder de uitzondering dan de norm blijven. Waar werken niet wenselijk of mogelijk is, kan de ruimte opgevuld worden met zinvolle opleidingen. De VDAB reikt een ruim assortiment aan maar de inschrijvingen blijven te beperkt. Met een aangepast normatief kader kan een minimale plicht tot bijscholing worden ingevoerd. 

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel