Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Tijdelijk werkloos, maar toch bouwen aan een mooie toekomst

Tijdelijk werkloos, maar toch bouwen aan een mooie toekomst

  • 27/01/2021

Het systeem van tijdelijke werkloosheid kan anders en beter. Tijdens de acute fase van de coronacrisis werkte het als een buffer waardoor werkgelegenheid werd behouden en het loonverlies voor medewerkers werd beperkt. We zien nu echter dat het systeem ook een nadeel heeft: medewerkers die lange tijd in tijdelijke werkloosheid zitten, krijgen minder opleidingskansen en worden zo minder mobiel op de arbeidsmarkt. Goed opgeleide en zich voortdurend bijscholende medewerkers zijn nochtans cruciaal in een economie die weer op zoek gaat naar groei. En door noodgedwongen beroep te moeten doen op tijdelijke werkloosheid kunnen bedrijven zich niet voorbereiden op de toekomst.

Loonsubsidie

Tijdens de coronacrisis waren in 2020 gemiddeld een half miljoen mensen per maand tijdelijk werkloos. Hiervan volgde slechts 2,9% een opleiding. Dat is veel te weinig. De verhoopte doorbraak aan digitale opleidingen is, ondanks vele goede initiatieven, uitgebleven. Tegelijk kampt onze arbeidsmarkt met een grote mismatch tussen vraag en aanbod. Om uit de crisis te geraken moeten we toekomstgericht inzetten op bijscholing of tijdelijke tewerkstelling. Zaken waar het huidige systeem van tijdelijke werkloosheid niet aan bijdraagt.

Daarom schuift Voka de loonsubsidie als alternatief naar voren, gebaseerd op het Nederlandse NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Zo wordt tijdelijke werkloosheid dankzij deze maatregel actiever ingezet voor bij- en omscholing van medewerkers. Op deze manier waarborgen bedrijven ook hun continuïteit, en staan medewerkers nadien sterker op de arbeidsmarkt.

Maatwerk mogelijk

Wij pleiten ervoor om bij een sterke terugval van de omzet van bedrijven deze loonsubsidie te hanteren naast het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Dat laat meer maatwerk toe. Nu komt de uitkering via de uitbetalingsinstanties rechtstreeks bij de werknemer terecht. In een regime van loonsubsidie daarentegen kan eenzelfde ondersteuning per medewerker rechtstreeks naar de werkgever gaan die dit op maat kan inzetten om mensen zinvolle activiteiten te laten verrichten, markten te prospecteren, mensen op te leiden, diensten en producten te vernieuwen, aan onderzoek en ontwikkeling te doen enz. Op termijn biedt het systeem van loonsubsidie zo meer handvaten om mensen om te scholen en op te leiden en ondernemingen voor te bereiden op een volledige doorstart.

Een loonsubsidie laat dus toe dat ondernemingen versnellen in plaats van noodgedwongen te wachten op betere tijden. Dit systeem invoeren in een aantal sectoren zoals toerisme, events en entertainment, zou ervoor zorgen dat we hen klaarstomen voor die succesvolle, duurzame en digitale toekomst waar we zo naar streven.

Behoud ambitie van voor corona

Het jaar 2020 begon met de ambitie om in Vlaanderen bijkomend 120.000 mensen aan een job te helpen en de werkzaamheidsgraad op te krikken naar 80%. Die ambitie mogen we in geen geval loslaten. We moeten mensen opleidingskansen bieden, omscholen en activeren zodat ze weer instromen op de arbeidsmarkt. Zo knopen we straks opnieuw aan met duurzame en gedeelde groei.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag