Skip to main content

Tijd voor relance dringt

  • 16/06/2020

Hoe lang nog? Dat is de vraag die ons maandenlang elke dag bezig hield. Hoe lang zal het nog duren eer we deze coronacrisis hebben bezworen? Hoe lang zal het duren eer we van deze wereldwijde splinterbom zijn hersteld? Het lijkt eindelijk de goede richting uit te gaan en dus is het nu tijd om vooruit te kijken en een relanceplan op te zetten.

Afgelopen maanden leefden we op hoop, bijvoorbeeld uit de tomeloze inzet van het zorgpersoneel om het ergste te voorkomen. Daarvan getuigt het interview in dit magazine met Marc Noppen, CEO UZ Brussel. Hoop putten we ook uit de golf van spontane solidariteit bij de bevolking, en inzet om het veilig te houden. Evenals uit de stappen vooruit in de heropstart van de economie, en de vernieuwing die de overlevingsdrang bij vele van onze ondernemingen ontketent. U leest erover verder in het magazine Ondernemers in de Brusselse Metropool.

We zullen deze crisis overwinnen, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar er zijn wel diepe wonden geslagen in ons economisch weefsel. De diverse overheden die dit land rijk is, hebben er veel aan gedaan om deze wonden te verzachten. Onder meer met een soepelere toegang tot tijdelijke werkloosheid, of met financiële ademruimte voor getroffen bedrijven. Voka hield de vinger aan de pols bij de ondernemingen, en drong bij de overheid aan op een passende exitstrategie uit de lockdown om een snelle heropstart van onze economie mogelijk te maken, in veilige omstandigheden.

Het doel is nu om onze economie terug op normaal toerental te krijgen in de komende maanden, en tegelijk de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen om een heropflakkering van de pandemie te counteren. Voor een kleine, open economie als de onze is het vooreerst cruciaal dat er op Europees vlak een gestroomlijnde exit wordt georganiseerd en het vrij verkeer en de internationale handel opnieuw hun ritme kunnen vinden.

Voor het relancebeleid in eigen land denken we aan maatregelen die de arbeidsmarkt een nieuwe dynamiek geven, gericht op meer flexibiliteit in de arbeidsorganisatie en een activering of opleiding van tijdelijke werklozen. Verder zitten belang- rijke hefbomen voor een relance bij de regio’s. Zij kunnen versneld investeren in mobiliteitswerven, opleiding en vorming, innovatie, digitalisering…

Voor de Brusselse metropool staan belangrijke mobiliteitswerven al een tijdje op de agenda: de werken aan de Ring, de renovatie van de tunnels, nieuwe tram- en metrolijnen, nieuwe fietspaden. Brussel en Vlaanderen moeten eindelijk eens in een globaal akkoord de plooien in een aantal van deze dossiers gladstrijken, om zo snelheid te halen in de realisatie ervan. Daarnaast is er de werf van een doorgedreven digitalisering door de uitrol van 5G mogelijk te maken.

Hoog tijd dus voor een doorgedreven relancebeleid in de Brusselse metropool, dat rekening houdt met de specifieke hefbomen die de metropool als economisch centrum maken of kraken. Vooreerst moet de bereikbaarheid verzekerd worden, ook internationaal via de nationale luchthaven. Het is een goede zaak te voorzien in nieuwe fietspaden, maar tegelijk hebben we nood aan een aantrekkelijker openbaar vervoer, een verbetering van de bestaande wegeninfrastructuur en meer overstap- parkings aan de stadsrand. Een andere hefboom betreft de evenementensector in ruime zin, zowel voor het brede publiek als voor de zakenwereld. Die sector heeft dringend nood aan nieuwe perspectieven.

Naast onze economie terug op toerental krijgen, is de uitdaging ook om de sociale factuur te kunnen betalen voor wie zwaar door de crisis getroffen is. Maar het zal geen business as usual worden. Crisissen, zeker van dergelijke omgang, schudden de economie zodanig door elkaar dat die doorheen een zware transitie gaat. De coronacrisis biedt een momentum voor een transitie naar een duurzamere, digitale economie, met een beter georganiseerde en slagvaardige overheid. Het kan ons productiever maken en meer welzijn brengen. Never waste a good crisis.
 

Lees de jongste editie van het magazine “Ondernemers in de Brusselse Metropool”.

Contactpersoon

Artikel uit publicatie