Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Tijd voor beleid: op deze 5 werven zijn realisaties nodig in 2022

Tijd voor beleid: op deze 5 werven zijn realisaties nodig in 2022

  • 12/01/2022

Zonder hervormingen valt België na corona terug op een groeiritme van 1,5 procent, te weinig om de effecten van de coronacrisis weg te werken. Op 5 werven zijn de komende maanden dan ook echt realisaties nodig.

Niemand kan voorspellen wanneer we uit deze vijfde coronagolf geraken, of hoe lang deze pandemie nog aansleept. Wel zeker is dit: 2022 wordt op economisch vlak zeker geen herhaling van 2021

Het voorbije jaar zagen we toch nog meer omzet, meer jobs en meer investeringen. Maar de komende maanden gaan we het niet cadeau krijgen. Donkerwolken stapelen zich op voor onze ondernemingen, met inflatie, personeelstekorten, zwaar verstoorde supply chains, ...

Achteruit zonder hervormingen

De economische vooruitzichten zien er, kortom, niet gunstig uit, ook niet na corona. Zonder hervormingen valt België na deze gezondheidscrisis volgens het IMF terug op een groeiritme van 1,5%, één van de laagste cijfers in Europa. Dat terwijl we de komende 10 jaar 2% groei per jaar nodig hebben om de effecten van de coronacrisis weg te werken.

Zonder hervormingen gaan we erop achteruit. De komende maanden zijn dan ook echt realisaties nodig op de volgende vijf werven, voor onze bedrijven én onze samenleving:

1. Pak de ontsporende loonkosten aan

Hogere energieprijzen blijven de inflatie opdrijven, en via de automatische loonindexering wordt die factuur grotendeels bij de bedrijven gelegd. Die extra loonfactuur loopt nu al op tot 11 miljard euro.

In het verleden werd politiek pas ingegrepen na de aankondiging van grote herstructureringen, met alle gevolgen van dien voor bedrijven én werknemers. Een indexsprong, waarbij de laagste lonen kunnen worden ontzien, mag geen taboe zijn.

2. Bekijk objectief alle scenario’s voor een zekere energiebevoorrading

Bedrijven blijven sterk bezorgd over de bevoorradingszekerheid, de prijs, de geopolitieke afhankelijkheid en het duurzaam karakter van onze energievoorziening.

Een stroomtekort in de winter van 2025-2026 valt niet uit te sluiten. Bijkomende onzekerheden in het energiedossier moeten absoluut vermeden worden. De bevoorradingszekerheid primeert nu.

Bereid daarom twee scenario’s naast elkaar voor: de kernuitstap en de verlenging van de twee jongste kernreactoren. Deel de objectieve data en hak op basis daarvan in maart de politieke knoop gefundeerd door.

3. Werk een definitief stikstofkader uit

Voorkom met een definitieve en rechtszekere regeling voor stikstof dat bedrijven in Vlaanderen geen vergunningen meer kunnen krijgen en we investeringen mislopen. Er moet een definitief stikstofkader komen dat een onderscheid blijft maken tussen verschillende sectoren en daarbij rekening houdt met de al geleverde inspanningen, de kostenefficiëntie van maatregelen in verhouding tot de mogelijke milieuwinsten, en het socio-economisch belang van de sector.

We mogen de competitiviteit en werkgelegenheid in onze industrie niet in het gedrang brengen met symbolische maatregelen die weinig milieuwinst opleveren.

4. Help meer mensen aan het werk

Negen op de tien ondernemingen vinden erg moeilijk geschikte nieuwe medewerkers. De nijpende krapte op de arbeidsmarkt is de grootste bedreiging voor onze groei en onze welvaart.

Deze aanpakken moet politiek dan ook een absolute topprioriteit zijn. Activeren moet kordater en sneller. En de regio’s moeten het arbeidsmarktbeleid ook meer in eigen handen kunnen nemen, want zeker op dit domein lopen de noden in Vlaanderen en Wallonië ver uiteen.

5. Wie werkt en onderneemt moet meer overhouden

De gesprekken over een belastinghervorming komen eraan. Voor Voka zijn drie principes van groot belang. Eerst en vooral: wie werkt en onderneemt, moet meer overhouden dan vandaag het geval is. Twee: raak niet aan de vennootschapsbelasting die in de vorige legislatuur nog maar hervormd werd. Drie: laat wie investeert en innoveert ongemoeid. 

Staatshervorming

Loonkost, energie, stikstof, arbeidsmarkt en fiscaliteit worden 5 mega-werven voor 2022. Maar in geen van deze zullen we tot echte doorbraken komen zonder de onderliggende structuren van ons land aan te pakken. Het is dan ook onvermijdelijk dat het dossier van de staatshervorming op tafel komt

Voka staat klaar met oplossingen en is een partner voor alle partijen die ons land terug willen laten aanknopen met groei.

Contactpersoon

Frank Beckx

Directeur Kennis- en Lobbycentrum

imu - vzw - ovam