Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Tijd dat regeringen daadkracht tonen”

“Tijd dat regeringen daadkracht tonen”

  • 12/01/2022

karin van de velde

Voka - KvK Limburg heeft een duidelijke boodschap voor de politiek. “De federale en vooral Vlaamse regering moeten dringend daadkracht tonen. The time to act is now. Corona kan niet langer als excuus worden ingeroepen.” Dat zegt Karin Van De Velde, voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel Limburg.

In normale tijden zou Karin Van De Velde haar nieuwjaarsboodschap donderdag op de Nieuwjaarsinvitito in Hasselt wereldkundig maken. Met 3.000 ondernemers, politici en notabelen blijft dat het grootste netwerkevent van het land. Om de bekende reden is deze happening voor het tweede jaar gecanceld.

“Stop met zagen en leer met corona leven. Ondernemers hebben dat het voorbije jaar gedaan. Zij hebben veel veerkracht en creativiteit getoond en voor een sterk economische herstel gezorgd. Maar hun geduld is op. Zij eisen erkenning, door beslissingen en hervormingen. Onze regeringen moeten dringend daadkracht tonen. Binnen quasi elk beleidsdomein zijn er belangrijke Limburgse dossiers die eenzijdig door de vakministers geforceerd kunnen worden. Denk maar aan de problematiek van industriegebieden aan het Albertkanaal en in Ravenshout, de verlenging van de ontwrichte zone Limburg, of de terechte uitbouw van de professionele bachelors in Limburg.”

Voka - KvK Limburg eist dat de stilstand stopt. “The time to act is now, omdat we eind volgend jaar weer naar verkiezingsmodus overschakelen”, benadrukt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

Welke prioriteiten ziet Voka - KvK Limburg?

Arbeidsmarkt

Hervormingen door middel van concrete actieplannen zijn nodig om een economische groei van 2 procent te realiseren en zo onze welvaart te behouden. In tijden van grote arbeidskrapte is de activering van inactieven (mensen tussen 25 en 64 jaar die niet werken of werk zoeken maar van een uitkering leven) dringend aan de orde. In Limburg alleen al gaat het om 131.500 mensen. Een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid waarbij Vlaanderen, Wallonië en Brussel hun eigen accenten kunnen leggen, is hierbij onontbeerlijk. Ook de pensioenhervorming, de Brexit-gevolgen en vlottere economische immigratie verdienen prioriteit.

Ondernemen

De Vlaamse regering moet veel performanter worden, onder andere in het stikstofdossier waar een sluitend kader meer rechtszekerheid op het vlak van vergunningen moet creëren. Daarvoor wordt het hoog tijd dat de landbouw - net als de industrie al heeft gedaan - serieuze inspanningen ter zake levert. Voorts moeten beroepsmogelijkheden tegen vergunningen worden ingeperkt.

Fiscaliteit

Tegen 2024 moet er een blauwdruk van fiscale hervorming komen. Er moet een budgetneutrale en groene taxshift van arbeid naar consumptie komen en de heksenjacht op innovatiesteun moet stoppen. Om de ontsporende loonkosten tegen te gaan moet de automatische loonindexering worden herdacht en is een nieuwe indexsprong aan de orde.

Energie

Stop de politieke spelletjes en geef de bedrijven leverzekerheid en betaalbaarheid van energie.

Recordaantal leden

Dat ondernemers zich het voorbije jaar weer meer focusten op hun reguliere business, stemt Voka - KvK Limburg tevreden. “Vorig jaar daalde het aantal coronavragen met bijna de helft tot 477, terwijl we 2.890 lobbydossiers behartigden”, zegt Van De Velde. “Het gros van de Limburgse ondernemingen heeft de coronacrisis dus goed doorstaan, mede dankzij de federale en Vlaamse steun. Dit weerspiegelt zich ook in de verwachtingen: de helft verwacht dit jaar meer omzet dan in pre-coronajaar 2019.”

Ook voor de werkgeversorganisatie zelf was 2021 een goed jaar. “We tekenen nu een record van 3.150 leden op. We gingen van 43 naar 53 netwerkgroepen, telden 1.200 deelnemers op onze 150 opleidingen, en onze begeleiding van duurzaam ondernemen, starters en scale-ups zit in de lift ”, besluit Van De Velde.

Contactpersoon