Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Tiense Suikerraffinaderij is winnaar van de eerste Voka Ondernemingsprijs Gangmaker Hageland van Voka-KvK Vlaams-Brabant

Tiense Suikerraffinaderij is winnaar van de eerste Voka Ondernemingsprijs Gangmaker Hageland van Voka-KvK Vlaams-Brabant

  • 20/01/2023

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Voka-KvK Vlaams-Brabant in Tienen werd de winnaar van de eerste ​ Voka Ondernemingsprijs Gangmaker voor Hageland bekend gemaakt. De eer gaat dit jaar naar Tiense Suikerraffinaderij, onder andere voor hun inspanningen rond duurzaam waterbeheer, maar ook voor hun inzet in de regio.

Op de laatste van de vier nieuwjaarsrecepties van Voka-KvK Vlaams-Brabant in Manege Tienen kwamen een 300-tal ondernemers samen om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Na twee jaar corona was dit het uitgelezen moment om opnieuw face to face in contact te komen met andere bedrijfsleiders uit de regio. Maar ook de politieke uitdagingen voor het nieuwe jaar werden besproken.

In haar nieuwjaarsboodschap sprak Daniëlle Vanwesenbeeck, voorzitster van Voka - KvK Vlaams-Brabant over de uitdagingen voor ondernemers. “Loonbeleid, energievoorziening en fiscaliteit zijn dé uitdagingen voor de politiek in 2023. Een indexsprong en structurele aanpassing van het indexmechanisme zijn noodzakelijk en onvermijdelijk om onze concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland te vrijwaren. Bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid van energie blijft ook dit jaar zeer belangrijk voor bedrijven in de regio. Fiscaliteit vervolledigt de top-3 prioriteitenlijst. Deze regering moet een eerste stap zetten in een fiscale hervorming waarbij werken lonender en aantrekkelijker wordt.” 

Foto v.l.n.r : Kris Claes (gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Vlaams-Brabant), Jan Ingels (Tiense Suikerraffinaderij) en Daniëlle Vanwesenbeeck (voorzitter Voka - KvK Vlaams-Brabant).

tienen

Nieuwe Vlaams-Brabantse ondernemingsprijs

Ook werd tijdens de nieuwjaarsreceptie de eerste Gangmaker van de regio bekend gemaakt. Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Vlaams-Brabant licht toe: “Met Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant zijn we voor onze Gangmakers prijs op zoek gegaan naar een bedrijf uit regio Hageland die uitblonk op vlak van duurzaamheid, verankering in de regio en employer branding. Een Gangmaker moet voor ons een ambassadeur zijn voor Hageland, wat Tiense Suikerraffinaderij zeker is. Naast inspanningen rond minder gebruik van water, zet het bedrijf zich ook in voor de medewerkers en voor de regio. Denk maar aan Suikerrock, dat ook dit jaar opnieuw op het Bietenplein plaats zal vinden.”

Laureaat Tiense Suikerraffinaderij was bij monde van directeur Jan Ingels uiteraard erg opgetogen: “De Tiense Suikerraffinaderij maakt sinds 1836 kwalitatieve suiker van lokaal geteelde suikerbieten en is echt verankerd in de regio. Traditie gaat bij ons ook gepaard met duurzame innovatie: momenteel bouwen we bijvoorbeeld een diffusietoren die 6.000 ton minder CO2 zal uitstoten en minder water zal verbruiken, ook maatschappelijk lopen er tal van initiatieven, waaronder recent de innovatie om drinkwater uit suikerbieten te produceren. Deze Gangmakerprijs is de bekroning voor het harde werk van onze 600 werknemers en een boost om onze duurzaamheidsinspanningen verder te zetten.”

Bekijk waarom Tiense Suilkerraffinaderij Gangmaker werd

Over de prijs

Op 10 januari werd de winnaar van de Voka Ondernemingsprijs Gangmaker voor Groot-Leuven bekend gemaakt, op12 januari die van West-Brabant, op 17 januari voor Noord-Rand en op 19 januari voor Hageland. Op 11 mei wordt de winnaar van de Gangmakers-prijs voor Vlaams-Brabant uitgeroepen. Deze wordt gekozen uit de winnaars van de verschillende regio’s (Groot-Leuven, Hageland, Noord-Rand en West-Brabant).

Over de jury

De jury voor de Gangmakers-prijs van de regio bestond uit de regio-voorzitter van de regio en een afgevaardigde van de regio, de directrice Sales en Marketing van Voka-KvK Vlaams-Brabant en een afgevaardigde van Deloitte (die ook een financiële check deed van de genomineerden).

Contactpersoon

Tiffany Mestdagh

Woordvoerder & Communicatie

Dyls februari2024
Proximus