Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Tien jaar sterkere groei nodig om het welvaartsverlies door corona weg te werken

Tien jaar sterkere groei nodig om het welvaartsverlies door corona weg te werken

  • 17/11/2020

Volgens onze inschatting op basis van onze enquêtes, de nieuwe maatregelen en de signalen van het internationale klimaat zou de economische activiteit in het vierde kwartaal met 4,5% krimpen. Verdere beleidsinspanningen zijn nodig om de schade aan onze economie te beperken, en vooral om de relance nu al op poten te zetten. En dan nog wordt het wegwerken van de coronaschade een werk van lange adem. 

De voorbije week kwamen er opmerkelijk positieve signalen over de impact van de nieuwe lockdown op onze economie. Zowel KBC als de Nationale Bank gaven aan dat die duidelijk beter meevalt dan de eerste lockdown. Dat hoeft evenwel niet te verbazen.

De huidige maatregelen zijn minder ingrijpend dan die van het voorjaar: meer winkels kunnen openblijven, niet-essentiële verplaatsingen zijn niet verboden en de scholen blijven open. Bovendien gaan belangrijke sectoren zoals de industrie en de bouw deze keer niet dicht, wat initieel tijdens de eerste lockdown wel in belangrijke mate het geval was.

De nieuwe maatregelen zijn fijner afgestemd dan die van het voorjaar, waardoor de economische schade nu minder zwaar uitvalt. Dat neemt evenwel niet weg dat onze economie in het vierde kwartaal opnieuw krimpt. 

Nieuwe zware klap

Uit onze enquête bij 1.000 Vlaamse ondernemers blijkt dat vooral ‘kleinere’ ondernemingen (met een jaaromzet tot 100 miljoen euro) opnieuw hard geraakt worden. Daarnaast gaat ook onze export er op achteruit, niet onverwacht nu grote delen van Europa (veruit onze belangrijkste afzetmarkt) opnieuw met strengere coronamaatregelen geconfronteerd wordt.

Volgens onze inschatting op basis van onze enquêtes, de nieuwe maatregelen en de signalen van het internationale klimaat zou de economische activiteit in het vierde kwartaal met 4,5% krimpen. Dat valt inderdaad beter mee dan tijdens de eerste jaarhelft, toen de economie een dreun van bijna 15% kreeg. Maar dat ‘beter meevallen’ is wel heel relatief. Het blijft een nieuwe zware klap voor onze economie. Ter vergelijking, de totale economische krimp in de crisis van 2008-2009 bedroeg 3,7%. 
 

Er zijn toenemende indicaties dat deze crisis structurele schade toebrengt aan onze economie.

Bart Van Craeynest

Bovendien blijft het nog maar de vraag hoe snel we terug beterschap kunnen verwachten. Dat zal uiteraard vooral afhangen van hoe snel we het virus onder controle krijgen, maar de Vlaamse ondernemers zijn er alvast niet gerust in. Gemiddeld verwachten zij dat hun omzet ook in 2021 nog meer dan 10% onder het normale niveau blijft hangen.

Daarnaast zijn er toenemende indicaties dat deze crisis structurele schade toebrengt aan onze economie. De investeringsplannen werden al met meer dan een vijfde teruggeschroefd, en voor volgend jaar wordt geen beterschap verwacht. Verder zijn de verwachtingen voor het aantal ontslagen, het risico op faillissement en de exportmogelijkheden verslechterd. 

Schade beperken

Daarom zijn verdere beleidsinspanningen nodig om de schade aan onze economie te beperken, en vooral om de relance nu al op poten te zetten. En dan nog wordt het wegwerken van de coronaschade een werk van lange adem.

Om onze economie terug op het precorona-groeitraject te krijgen, en dus het welvaartsverlies door corona volledig weg te werken, is de komende tien jaar een groei van 2,1% per jaar nodig, de helft meer dan in de tien jaar voor deze crisis. De structurele versterking van onze economische groei moet dan ook de absolute prioriteit van het beleid worden.    
 

grafiek

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel