Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Tien coronamaatregelen om ondernemers te ondersteunen

Tien coronamaatregelen om ondernemers te ondersteunen

  • 08/03/2020

Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land blijft stijgen. Ook ondernemers zitten hierdoor met heel wat vragen. Tijdens de ministerraad van afgelopen vrijdag heeft de federale regering tien maatregelen goedgekeurd om bedrijven die impact ondervinden van het coronavirus te helpen.

De maatregelen hebben enerzijds als doel om ondernemingen die getroffen zijn door het virus de mogelijkheid te bieden om werknemers tijdelijk werkloos te stellen zodat de werkgelegenheid behouden kan blijven, en anderzijds om een het voor ondernemingen mogelijk te maken om bepaalde betalingen uit te stellen.

We sommen de maatregelen voor jou op

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met drie maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.

Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de covid-19-problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.

Betalingsplan btw

Het zal mogelijk zijn btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met covid-19.

Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook in verband met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Ook dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met covid-19.

Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door covid-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met covid-19.

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast.

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan covid-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Een vraag omtrent corona?

Onze leden-ondernemingen kampen met steeds meer vragen omtrent de uitbreiding van het coronavirus. Daarom installeert Voka - KvK Limburg één aanspreekpunt (Kenneth Stulens) waar bedrijven terecht kunnen met hun vragen en gericht advies kunnen krijgen inzake internationale handel.

Neem contact op met onze adviseur internationalisatie via kenneth.stulens@voka.be of via 011 56 02 00.

Contactpersoon

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

LI - RECORE