Skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Thematische verloven - nieuw mantelzorgverlof
mantelzorg
  • 13/08/2019

Thematische verloven - nieuw mantelzorgverlof

Bekijk hier de samenvattende tabel.

Meer toelichting

Wanneer mantelzorgverlof

Werknemers dienen een erkenningsaanvraag in te dienen bij hun ziekenfonds met een verklaring op erewoord. Dit moet uiteraard gebeuren met akkoord van de zorgbehoevende persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Ook de persoon voor wie men het thematisch verlof wil opnemen, moet als zorgbehoevende erkend worden.

Contactpersoon

Caroline Van de Gehuchte

Manager HR & Talent - Kennis&Advies/Menselijk kapitaal

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Vraag het @ Voka
ING
Proximus
SD  Worx
CRM Group