Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Themasessie "Geïntegreerd welzijns- en gezondheidsbeleid"

Themasessie "Geïntegreerd welzijns- en gezondheidsbeleid"

  • 01/04/2022

Een geïntegreerd welzijnsbeleid omvat de initiatieven die een onderneming voorziet rond fysieke en mentale gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Daar hadden we het over tijdens de themasessie "Geïntegreerd welzijns- en gezondheidsbeleid" van Voka Health Community.

Met het project ‘Naar een geïntegreerd gezondheidsbeleid in ondernemingen’ wou Marie-Claire Lambrechts in kaart brengen waarom slechts een beperkt aantal bedrijven een geïntegreerd welzijnsbeleid heeft. In dezelfde beweging moest een oplossing voorzien worden om bedrijven te helpen bij het uitbouwen van een beleid rond mentaal en fysiek welzijn, veiligheid en duurzaamheid.  Om bedrijven te steunen ontwikkelde KU Leuven samen met IDEWE, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, het Vlaams Instituut Gezond Leven en Voka een infopunt voor geïntegreerd welzijn op het werk. Het infopunt is opgezet als een verwijsportaal voor info en data, methodieken en best practices en kreeg de steun van de Koning Boudewijnstichting. 

Volgens Karlien Devloo rapporteert liefst 67% van de telewerkers een betere werk-privébalans te vinden sinds maart 2020. Allemaal tevreden telewerkers dus? Dat zou te kort door de bocht zijn. Intensief telewerken legt ook heel wat valkuilen op gezondheidsvlak bloot, zowel fysiek als mentaal. Een keukenstoel blijkt geen bureaustoel, we missen sociaal contact met collega’s en de laptop is altijd binnen handbereik om snel nog even wat mails te lezen. Er is dus nog heel wat ruimte voor verbetering om telewerk voor iedereen gezonder en aangenamer te maken. Via de projectoproep ‘Vitaal en gezond telewerken’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven werden 14 projecten geselecteerd rond gezond telewerk op meerdere vooropgestelde criteria, zoals het bereiken van kwetsbare medewerkers, een innovatief karakter en het gebruik van onderbouwde preventiemethodieken.  

Met Fit & Flex @Volvo schreef Volvo Cars Gent zich in de projectoproep van VIGEZ in. Taina Verbesselt (bedrijfspsycholoog met focus op people experience bij Volvo Cars) legt uit dat de 6.500 medewerkers gestimuleerd worden om actief aan het eigen welzijn te werken. Volvo Cars zette in 2020 een geïntegreerd welzijnsbeleid in de startblokken dat vanaf 2022 gedurende 3 jaar wordt uitgerold in 5 welzijnsdomeinen: gezondheid, arbeidshygiëne, arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten en ergonomie. Fit en Flex focust op 600 bedienden die halftijds telewerken. Er zijn 2 delen: (1) de herstelbehoefte en psychosociale belasting op individueel en organisatieniveau zichtbaar maken – i.s.m. BioRics en (2) de medewerkers toegang geven tot welzijnstools i.s.m. het Huis voor de veerkracht.  

Binnen Tiense Suikerraffinaderij werd EnergeTic opgezet door Eric Stiers (HR manager). Het project past in een aanbod dat loopt van preventie over zorg en zorgverzekering tot nazorg. Tiense Suiker focust zo op de gezondheid en het welzijn van werknemers, staat hen bij tijdens ziekte en hospitalisatie én voorziet re-integratietrajecten. Start was een “well being scan” die alle initiatieven inventariseerde. Het ontbrak in de veelheid aan losse initiatieven aan een duidelijke visie en geïntegreerd beleid. Een kerngroep uit HR, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, veiligheidsadviseur en “de werkvloer” gingen aan de slag. Zij brachten informatie en data samen die behoeften en verbeterpotentieel aangaven. Samen bouwden ze een beleid dat inzet op zelfrealisatie, mentale veerkracht, menselijke dynamiek, leiderschap, fysieke activiteit en een gezonde levensstijl. Om dat programma mee vorm te geven werd gekozen voor een partnerschap met AG Healthcare. 

Contactpersoon

Joke Van Driessche

Community Manager Voka Health Community

imu - vzw - Altez