Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Tewerkstelling van Oekraïense vluchtelingen in België

Tewerkstelling van Oekraïense vluchtelingen in België

  • 31/08/2022

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne bracht de voorbije maanden een massale vluchtelingenstroom op gang. Ook in ons land werden heel wat Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Vele werkgevers vragen zich af of (en hoe) ze Oekraïense vluchtelingen tewerk kunnen stellen. Met welke spelregels moet je rekening houden?

how to

 

Wie kan tijdelijke bescherming aanvragen?

De volgende personen die de oorlog in Oekraïne ontvlucht zijn, kunnen tijdelijke bescherming aanvragen in ons land:

  • Oekraïners
  • Derdelanders met internationale bescherming of die erkend zijn als staatloze in Oekraïne
  • Hun familieleden (echtgenoten en gelijkgestelde partners, ongehuwde minderjarige kinderen en andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden tijdens de gebeurtenissen die aan de basis liggen van de massale toestroom van ontheemden)

Activering Europese Richtlijn tijdelijke bescherming

Omdat Oekraïne (nog) geen lid is van de Europese Unie, noch van de Europese Economische Ruimte, hebben vluchtelingen uit het land geen vrije toegang tot onze arbeidsmarkt. Om hiervoor een oplossing aan te reiken, besliste de Raad van de Europese Unie op 4 maart 2022 om de Europese Richtlijn tijdelijke bescherming van 20 juli 2001 te activeren. Dit besluit biedt Oekraïense vluchtelingen het recht om in ons land aan de slag te gaan.

Officiële documenten vereist

Deze tijdelijke bescherming duurt in principe een jaar. De bescherming kan – afhankelijk van de door de Europese Unie genomen beslissingen – automatisch met telkens zes maanden verlengd worden voor maximaal één jaar. Eventueel is een tweede verlenging mogelijk.
Als je een Oekraïense vluchteling in dienst wilt nemen, dan moet je eerst nagaan of de persoon in kwestie over een geldige verblijfsvergunning beschikt. Concreet betekent dit dat een vluchteling een zogenaamde bijlage 15 (met een maximumduur van 45 dagen) en een elektronische A-kaart moet kunnen tonen met de vermelding “arbeidsmarkt: onbeperkt”. Kan de persoon een van deze documenten voorleggen? Dan kan je hem of haar aanwerven.

Aanwerving en tewerkstelling

Bij het in dienst nemen van een Oekraïense vluchteling verlopen de aanwerving en tewerkstelling van deze persoon op dezelfde manier als je een Belgische werknemer zou aanwerven. Met andere woorden: ook in dit geval moet je een gewone arbeidsovereenkomst (in overeenstemming met de taalwetgeving) afsluiten. Dit betekent dat alle wettelijke bepalingen omtrent arbeidsduur, minimumlonen, discriminatie en andere sociaaljuridische thema’s van toepassing zijn.

Vlotte integratie in personeelsbestand

Vanuit praktisch oogpunt raden we je aan om te werken met een arbeidsovereenkomst op maat van dit soort tewerkstelling. Daarnaast bevelen we ook aan om in de nodige uitleg en bijstand te voorzien (met onder meer de nodige aandacht voor taal en culturele verschillen), zodat je jouw nieuwe Oekraïense werknemer vlot kan laten integreren in jouw onderneming of organisatie. 

Heb je vragen over dit actuele thema? 

In onze FAQ krijg je een antwoord op de meest gestelde vragen door ondernemingen over de gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Klik hier

Contactpersoon

Amber Zentjens

Adviseur internationalisatie

LI - RECORE

Artikel uit publicatie