Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Tewerkstelling over de grenzen: hoe? wat? waar?

Tewerkstelling over de grenzen: hoe? wat? waar?

  • 29/12/2022

Voor heel wat grote en kleine ondernemingen is werken in een grensoverschrijdende context dagelijkse kost geworden. Het is echter niet steeds eenvoudig om rekening te houden met de regelgeving die voor elke specifieke situatie van toepassing is. Gelden er andere loon- en arbeidsvoorwaarden? Wat met de sociale zekerheid en de opbouw van rechten? En quid de fiscale gevolgen van werken in het buitenland?

Wat is de gecombineerde vergunning ('single permit')?

Buitenlanders die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland hebben en die langer dan 90 dagen in Vlaanderen willen werken, hebben daarvoor een gecombineerde vergunning (een zogenaamde ‘single permit’) nodig. De EER (Europese Economische Ruimte) bestaat uit alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Procedure

Als werkgever moet je een procedure opstarten en een gecombineerde vergunning aanvragen voor je toekomstige buitenlandse werknemer. In het kader hiervan moet je de nodige documenten verzamelen. Dit hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat. De aanvraag gebeurt bij de bevoegde gewestelijke dienst Economische Migratie en omvat zowel de documenten met betrekking tot de tewerkstelling als het verblijf. De gecombineerde vergunning wordt afgeleverd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze vergunning bevat zowel de toelating tot arbeid als de toelating tot verblijf.

Welke documenten moet je verzamelen?

Wat de documenten verblijf betreft, gaat het onder meer om een kopie van het geldige paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel, een bewijs van betaling van administratieve bijlage (retributie), een medisch attest en een bewijs van ziektekostenverzekering. Bij de tewerkstellingsdocumenten gaat het onder andere om een arbeidsovereenkomst en – indien van toepassing – een bewijs van uitoefening van een gereglementeerd beroep.

Hoe vraag je een gecombineerde vergunning aan?

Een aanvraag voor een gecombineerde vergunning dien je in via het unieke digitale loket ‘Working in Belgium’. Via dit loket wordt je aanvraag automatisch doorgestuurd naar het bevoegde gewest.

Contactpersoon

Amber Zentjens

Adviseur internationalisatie

Verhoog je zichtbaarheid

Met onze mediapartnerships kan je intekenen op diverse communicatiepakketten en jaardeals. Zo bereik je een enorm lezerspubliek van ervaren en beginnende ondernemers en geïnteresseerden allerhande.

word jij onze mediapartner?

Artikel uit publicatie