Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Tevredenheid over beslissing nieuwe zeesluis Zeebrugge

Tevredenheid over beslissing nieuwe zeesluis Zeebrugge

  • 02/03/2018

Vandaag besliste de Vlaamse regering dat de nieuwe, tweede zeesluis in de haven van Zeebrugge zal gebouwd worden op de plaats waar nu de oude Visartsluis gesitueerd is. De Havencel West-Vlaanderen is tevreden dat de nieuwe sluis er komt en dringt erop aan dat de verdere timing voor de realisatie van de sluis gerespecteerd wordt. 

Na eerdere beslissingen van de (toenmalige) Vlaamse regering in 2009 en 2014 over de locatie van de zeesluis, viel vandaag uiteindelijk het definitieve verdict. De nieuwe zeesluis zal gebouwd worden ter hoogte van de huidige, oude Visartsluis.

“Gezien het grote aantal activiteiten in de achterhaven, is de bereikbaarheid ervan cruciaal. De bestaande Vandammesluis vertoont echter steeds vaker defecten. Een tweede maritieme toegang tot de achterhaven is daarom een noodzaak. Als West-Vlaamse Havencel verwelkomen wij de beslissing van minister Weyts om te starten met de bouw van een nieuwe zeesluis”, zegt Marc Adriansens, CEO van het havenbedrijf ICO en voorzitter van de Havencel West-Vlaanderen. Hij vindt het ook een goede zaak dat de bouw van de nieuwe sluis gecombineerd zal worden met de aanleg van een tunnel voor de zogenaamde “Nx”. “Door het lokale en het zware verkeer te scheiden, zal de leefbaarheid in Zeebrugge verbeteren. En dit komt ook het havenvervoer ten goede.”

Timing respecteren

Voor de Havencel is het zeer belangrijk dat de vooropgestelde timing gerespecteerd wordt. “We zijn al vijftien jaar bezig met dit dossier. Deze keer moet het echt gaan gebeuren. De werken (die ongeveer zes jaar zullen duren) moeten zo snel mogelijk starten. Wij vragen aan de Vlaamse regering om de nodige budgetten vast te leggen voor de bouw van de sluis”, aldus Marc Adriansens.

Bert Mons, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, wijst erop dat voor dit dossier de nieuwe aanpak van de zogeheten 'complexe projecten' werd gevolgd. De bedoeling van zo’n procedure is om het draagvlak voor het project van bij de start zo breed mogelijk te maken.

“Minister Weyts heeft vandaag zijn voorontwerp van voorkeursbesluit bekendgemaakt. Er start nu een periode van openbaar onderzoek. Wij hopen dat alle stakeholders en politieke actoren dit ontwerp van voorkeursbesluit zullen ondersteunen. Een goede en transparante communicatie is zeer belangrijk, in het bijzonder naar de bedrijven en inwoners die zich zullen moeten herlokaliseren als gevolg van de inplanting van de sluis. Het spreekt voor zich dat zij hierin een goede begeleiding en ondersteuning moeten krijgen. Het is in ieders belang en zeker in dat van Zeebrugge en Brugge dat we deze keer de boot niet missen en dat de nieuwe zeesluis er nu ook effectief komt.”

Belangrijke motor

De haven van Zeebrugge is in de laatste decennia uitgegroeid tot een economische motor voor de (West-)Vlaamse economie. Dit wordt duidelijk aangetoond door enkele cijfers: er wordt een directe toegevoegde waarde gecreëerd van ongeveer 1 miljard euro, de haven zorgt voor 10.000 directe en 10.000 indirecte jobs, in de havenzone zijn er ongeveer 400 bedrijven actief, er is een sterke groei op vlak van autobehandeling, RoRo en cruises en er wordt verwacht dat ook de containertrafieken opnieuw zullen aantrekken met de komst van Cosco Shipping Ports.

Over de Havencel West-Vlaanderen 

De Havencel West-Vlaanderen is ontstaan uit een samenwerking tussen Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, APZI (Association Port of Zeebrugge Interest) en de Oostendse havengemeenschap. De cel heeft als doel de belangen van de private bedrijven in de West-Vlaamse havens te verdedigen. Die krachtenbundeling moet de havens van Zeebrugge en Oostende meer op de kaart zetten en de situatie voor de bedrijven op Vlaams, federaal en Europees vlak verbeteren.

Contactpersoon

Dieter Coussée

Belangenbehartiging Noord-West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk - Apzi-Voka West-Vlaanderen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag