Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Tevreden of niet? U bent aan zet

  • 03/07/2023

Ons ledennetwerk groeit nog elk jaar. Dat zien we heel graag gebeuren, want dat betekent dat we een relevante factor zijn in het maatschappelijk debat en dat onze dienstverlening aan de verwachtingen beantwoordt.

Om dat zo te houden, kijken we als organisatie voortdurend vooruit. We hebben een Routeplan waarmee we een strategische toekomstvisie voor onze regio uittekenen. Dat vertalen we om de vijf jaar ook in een businessplan, zodat we intern de juiste acties ondernemen en de juiste trajecten opzetten om die ambities te helpen realiseren.

Maar de lakmoesproef is natuurlijk de mate waarin u daarmee tevreden bent. Onze leden zijn onze belangrijkste ambassadeurs, en dus vragen we u geregeld wat er goed is en wat er beter kan aan onze werking.

Normaal hebt u een paar dagen geleden onze ledenbevraging ontvangen in uw mailbox. Toch niet? Dan is onze mail u mogelijk in de berichtenstroom ontgaan. Of misschien had u binnen uw organisatie eerst andere katjes te geselen. Alle begrip daarvoor. Maar weet dat uw mening voor ons ongelooflijk belangrijk is. Het is het ijkpunt voor onze werking en om de juiste conclusies te trekken hebben we natuurlijk een zo ruim mogelijke feedback nodig.

Daarom zou ik u willen vragen om even naar beneden te scrollen in uw mailbox en die enquête toch nog in te vullen. Het kost hooguit vijf minuutjes van uw tijd, en we doen dit alleen om u de komende jaren nog beter te kunnen dienen. Uw antwoorden worden trouwens volledig anoniem verwerkt.

Een beetje zoals bij de verkiezingen die volgend jaar plaatsvinden. Ook dat is eigenlijk een tevredenheidsbevraging over het politieke bedrijf en de beleidsmakers die vandaag de dienst uitmaken. Als we de recente verkiezingspeilingen mogen geloven, zouden die voor een aantal meerderheidspartijen op een afstraffing kunnen uitdraaien. De reden hiervoor is volgens socioloog Mark Elchardus een wijdverspreid gevoel van pessimisme en fatalisme over de toekomst. De kiezer moet er opnieuw van overtuigd worden dat werken loont en dat er voldoende welvaart kan gecreëerd worden voor de komende generaties. Alleen als we het geloof in de vooruitgang herstellen, kunnen we het geloof in onze democratie herstellen.

‘Het is geen goed idee om in afwachting van die grote kiezersbevraging de stilstand te organiseren. Daarvoor staat er te veel op het spel.’

Daarvoor zijn ingrijpende hervormingen nodig op vlak van fiscaliteit, arbeidsmarkt en algemene governance. Precies datgene waar wij vanuit de Kamer in onze verkiezingsmemoranda de nadruk op gaan leggen. Intussen is het aan de politici om, in de weinige tijd die hen nog scheidt van de Vlaamse en federale verkiezingen, de juiste signalen uit te sturen. Als ze tenminste het tij willen keren. Het is dus geen goed idee om in afwachting van die grote kiezersbevraging de stilstand te organiseren. Daarvoor staat er te veel op het spel.

Andreas Pfeffer
Voorzitter

De ledenbevraging is exclusief voor leden van Voka Antwerpen-Waasland. Ben je lid en heb je de bevraging niet ontvangen? Stuur dan een mailtje naar lauren.cools@voka.be

Contactpersoon

Pieter Leuridan

Communicatiemanager

Banner belgian coast hotels
AW_Welt_6stappenplan

Artikel uit publicatie