Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Terugkeer naar de bedrijfsvloer hard nodig, zonder rompslomp en apps

Terugkeer naar de bedrijfsvloer hard nodig, zonder rompslomp en apps

  • 10/03/2021

Het verplichte en voltijdse telewerk wordt problematisch voor veel bedrijven en medewerkers. Een afbouwscenario met terugkeermomenten is hard nodig voor het welzijn van onze ondernemingen en medewerkers. Voka West-Vlaanderen blijft hiervoor pleiten, maar terugkeermomenten mogen niet leiden tot een grote paperasserij en app-gedoe voor onze bedrijven. Laat de verantwoordelijkheid voor de arbeidsorganisatie aan de verantwoordelijke bedrijven. 

Het Overlegcomité heeft vrijdag een aantal beperkte stappen gezet naar de normalisatie van het maatschappelijk en sociaal leven. Dat zal mensen mentale ademruimte geven. 

Het aangekondigde stappenplan geeft vele gesloten sectoren evenwel nog te weinig concreet perspectief. Voor Voka West-Vlaanderen moet het heropeningsplan breder en gedetailleerder worden voor de horeca-, toerisme en reis-, evenementen-, beurzen- en cultuursector, etc. Want de getroffen sectoren snakken naar adem. Het water staat hen ondertussen aan de lippen. 

Een aantal excellenties kunnen het niet nalaten om weer te goochelen met extra regeltjes en gedetailleerde verplichtingen, een echte coronaplaag.

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen

De landen rondom ons nemen ondertussen die stappen wel al en hebben exitplannen aangekondigd, kijk maar naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Voka West-Vlaanderen vraagt daarom dringend overleg met de overheden over een concreet stappenplan met perspectief. We kunnen ons nu geen time-outs meer veroorloven. Wie te laat de heropening van de economie plant, loopt een competitief nadeel op.

Mentaal welzijn medewerkers

Er was vorige vrijdag ook geen enkele sprake van het afbouwen van het verplichte telewerk dat voor vele bedrijven en medewerkers problematisch wordt. Voka West-Vlaanderen is bijzonder ontgoocheld dat geen enkel concreet perspectief geboden wordt om het telewerk te versoepelen en zo de bedrijfscontinuïteit en het mentale welzijn van onze medewerkers te vrijwaren.

We vragen niet dat morgen iedereen opnieuw voltijds naar kantoor mag. Maar een afbouwscenario met terugkeermomenten is hard nodig. Laat de werkgevers opnieuw zelf de arbeidsorganisatie bepalen. Wij engageren ons om daarbij strikte protocollen te hanteren en te doen naleven.

De voorbije dagen en uren werden er openingen gecreëerd door politici zowel uit de Vlaamse als de federale regering. Dat is een positieve evolutie maar een aantal excellenties kunnen het niet nalaten om weer te goochelen met extra regeltjes en gedetailleerde verplichtingen, een echte coronaplaag. Het gaat van bijhouden van registers, over het gebruik van apps tot het inhoudelijk vastleggen wat een terugkeermoment kan zijn.

Onze boodschap is duidelijk: laat de arbeidsorganisatie aan de ondernemingen over want zij weten best wat kan en niet kan. En geloof ons: geen enkel bedrijf en medewerker is gebaat met een besmetting op de vloer. Daarvan is iedereen zich meer dan ooit bewust. 

Alle middelen inzetten

Voka West-Vlaanderen roept al lang op om meer sneltests en zelftests in te zetten bij de heropening van onze economie. Er zijn meer dan 1 miljoen sneltests beschikbaar terwijl er tot nu toe amper 15.000 van gebruikt zijn. Voka West-Vlaanderen ondersteunt de ambitie van het Overlegcomité om eindelijk massief gebruik te maken van de sneltests. Samen met de vaccinatiecampagne die nu echt op snelheid moet komen zijn dit de sleutels naar de normaliteit. Maar laat ons ook in deze aanpak niet verzinken in een overreglementering die praktisch niet werkt of haalbaar is. 

Er zijn vandaag geen excuses meer voor de opstartproblemen bij het vaccinatieproces. Nu moet het gebeuren! Voka West-Vlaanderen wijst er ook op dat je niet laten vaccineren niet vrijblijvend is. Werkgevers staan in voor de veiligheid op de werkvloer. Zij zullen binnenkort geconfronteerd worden met een groep werknemers die niet gevaccineerd is. We maken ons zorgen over personeelsleden die zich niet zullen laten vaccineren.

We kunnen als werkgevers vaccinatie niet verplichten en hebben geen toegang tot de vaccinatiegegevens omwille van de privacy. We vragen de overheid om iedereen op te roepen zich te laten vaccineren en het debat over de wenselijkheid van een vaccinatieverplichting niet uit de weg te gaan.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag