Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Terug naar school op 1 september 2019… met het Vlaamse opleidingsverlof (VOV)

Terug naar school op 1 september 2019… met het Vlaamse opleidingsverlof (VOV)

  • 22/08/2019

Vanaf 1 september 2019 kunnen werknemers van de privésector die tewerkgesteld zijn in het Vlaamse Gewest gebruikmaken van het Vlaamse opleidingsverlof wanneer ze hun werk willen combineren met het volgen van een opleiding.

Het Vlaamse opleidingsverlof is de opvolger van het betaald educatief verlof en geldt voor opleidingen die starten vanaf 1 september 2019. Er is wel nog een overgangsmaatregel voorzien; als men in het schooljaar 2018-2019 een opleiding volgde en hiervoor betaald educatief verlof had aangevraagd, blijft de reglementering van betaald educatief verlof van toepassing en dit ten laatste t.e.m. december 2021.

De definitie van opleidingen werd verstrengd. Het moet gaan om opleidingen die competenties aanleren die overdraagbaar zijn. Bedrijfsspecifieke opleidingen zijn uitgesloten en behoren tot de verantwoordelijkheid van de werkgever. Ook opleidingen die te ver staan van de arbeidsmarkt of behoren tot de recreatieve sfeer worden voortaan geweerd. Anderzijds komen ook meer opleidingsvormen in aanmerking. Ook voor werkplek- en afstandsleren kunnen werknemers vanaf september 2019 VOV opnemen. Dat was aanvankelijk niet toegestaan, maar is nu mede door inbreng van Voka wel mogelijk.

Arbeidsmarktgerichte opleidingen of loopbaangerichte opleidingen 

De arbeidsmarktgerichte opleidingen die in aanmerking komen, kunt u raadplegen in de opleidingsdatabank. Men moet voor minstens 3 studiepunten of minstens 32 contacturen of lestijden ingeschreven zijn. Men mag verschillende modules van eenzelfde opleidingsverstrekker combineren om aan dit minimum te geraken.

Bepaalde opleidingen geven enkel recht als ze leiden naar een eerste diploma van een bepaald niveau. Dit betekent dat men geen gebruik zal kunnen maken van de Vlaamse opleidingsincentives als men reeds een diploma van dat niveau op zak heeft. Dit wordt vermeld als bijkomende voorwaarden bij de desbetreffende opleidingen.

Een loopbaangerichte opleiding is een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding.

De medewerker moet dus een attest kunnen voorleggen van het loopbaancentrum waaruit blijkt dat het volgen van de opleiding noodzakelijk is voor het uitvoering van het persoonlijk ontwikkelingsplan. De medewerker bezorgt dit attest aan de dienst Vlaams opleidingsverlof, samen met het inschrijvingsattest van de opleiding en de werkgever waar hij/zijn het opleidingsverlof neemt. De dienst bevestigt ontvangst van deze attesten aan de werknemer en de werkgever.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor opleidingsverlof moet de loopbaangerichte opleiding voldoen aan de minimumvoorwaarden: de opleiding moet minstens 32 uren omvatten en de opleidingsverstrekker moet geregistreerd zijn als een gekwalificeerd dienstverlener (momenteel volgens KMO-portefeuille of VDAB-opleidingscheques, of registratie in de databank WSE-dienstverlener).

Ook niet alle werknemers komen in aanmerking. Deeltijdse werknemers met een tewerkstellingspercentage van minder dan 50% in de maand september 2019 vallen uit de boot. Wanneer een werknemer minder dan halftijds werkt in de maand september, wordt het tewerkstellingspercentage opnieuw bekeken in de maand waarin de eerste opleiding start.

Het Vlaamse opleidingsverlof geeft het recht om ten belope van maximum 125 uren van het werk afwezig te zijn met het behoud van een (begrensd) loon. Voor deeltijders die minstens halftijds werken, wordt het aantal uren herleid in functie van hun tewerkstellingspercentage. Hoeveel uren VOV een medewerker kan opnemen, hangt af van de opleiding die hij wil volgen. Een makkelijke rekentool kunt u vinden op de site van de Vlaamse overheid.

Als werkgever heeft u het recht om het loon dat u uitbetaalt voor uren opleidingsverlof te begrenzen tot € 2928 bruto. Dit is het bedrag dat door de federale regering vastgelegd werd voor het schooljaar 2018-2019; momenteel is er nog geen nieuw bedrag gekend. Maar u kan er als werkgever ook voor opteren om toch het normale loon uit te betalen.

Als het dossier volledig is, vraagt u als werkgever ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling aan via het WSE-loket. Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt u dan een forfaitair bedrag van 21,30 euro.

Er zijn een aantal formaliteiten die moeten vervuld worden. Om het VOV aan te vragen, moet een medewerker u ten laatste op 31 oktober van het lopende schooljaar of ten laatste 15 dagen na inschrijving of na verandering van werkgever een attest van inschrijving bezorgen.

Het VOV mag ingepland worden vanaf de dag vóór de start van de opleiding tot en met twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen

Net zoals bij het betaald educatief verlof het geval was, moet de medewerker voldoende nauwgezetheid bewijzen. Dat betekent:

  • Dat men niet meer dan 10% van de lessen ongewettigd afwezig mag zijn als de opleiding aanwezigheden vereist;
  • Dat men moet deelnemen aan de eindbeoordeling als de opleiding een eindbeoordeling omvat. 
opleidingsverlof

Het niet naleven van deze voorwaarden heeft implicaties voor het toekomstig recht op opleidingsverlof; dit kan verminderd worden met 25%. Daarnaast gelden er administratieve geldboetes. Ook de sancties zijn dus strenger dan onder de regeling van het betaald educatief verlof.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag