Skip to main content
  • Nieuws
  • 'Terug naar de feiten': 3 slogans doorprikt

'Terug naar de feiten': 3 slogans doorprikt

  • 10/05/2019

Het regent slogans, en hoe dichter bij de verkiezingen hoe luider. Slaan die ergens op? Of zijn ze 'fake news'? In zijn kersverse boek 'Terug naar de feiten' gaat Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest het na. "Staalhard liegen en de feiten ontkennen is een politieke strategie geworden", stelt hij vast, en dat is niet zonder gevaar. "Op basis van die misleidende voorstellingen kunnen geen haalbare oplossingen uitgewerkt worden voor de uitdagingen waarmee we te maken hebben." In het boek doorprikt hij de makkelijke slogans over het economische beleid. We pikken er drie populaire uit.

'Haal het geld bij de rijken'Bart Van Craeynest

"Vanuit bepaalde hoeken worden belastingen op vermogen naar voren geschoven als een soort wondermiddel waarmee we al onze financiële uitdagingen kunnen oplossen: de toekomstige vergrijzingskosten kunnen eenvoudig opgevangen worden met hogere belastingen op vermogen, de taxshift weg van arbeid naar vermogen, extra overheidsinvesteringen kunnen makkelijk gefinancierd worden met belastingen op vermogen, hogere uitkeringen zijn mogelijk, ... Dat is een illusie. Zulke voorstellen gaan gemakshalve voorbij aan het feit dat er vanuit die hoek vandaag al een belangrijke bijdrage is. Qua belastingontvangsten uit kapitaal hoort België vandaag bij de top van Europa. De totale belastingen op kapitaal leveren in België 10,7 procent van het bbp op, de derde hoogste ontvangsten uit dat soort belastingen in Europa."

'De vierdagenweek creëert jobs'

"Voorstellen om de arbeidsduur collectief te verminderen, door bijvoorbeeld over te stappen van vijfdagenweek naar een vierdagenweek, zijn de jongste jaren steeds vaker te horen. De kern van dit soort voorstellen ligt in het waanidee dat er op de arbeidsmarkt een vaste hoeveelheid werk is die verdeeld kan worden. Vanuit die optiek zou de collectieve arbeidsduurvermindering ruimte creëren voor extra jobs. Dat zou in de praktijk nogal kunnen tegenvallen. Concreet komt de overstap van een 38-urenweek naar een 30-urenweek met een loonbehoud overeen met een collectieve loonsverhoging van 27 procent. Zo'n loonsverhoging zou een duidelijke negatieve impact hebben op de vraag naar arbeid bij de werkgevers. Heel wat jobs zouden immers te duur worden om nog te organiseren. Dat zou uiteindelijk resulteren in een daling van de totale werkgelegenheid."

  • 6% Vandaag geven de Belgische overheden een dikke 6% van het bbp meer uit dan gedurende de bijna twintig jaar voorafgaand aan de crisis.

'Er is bespaard tot op het bot'

Boek Terug naar de feiten"De acties, betogingen en stakingen tegen het 'kille besparingsbeleid' van de regering-Michel volgden elkaar snel op, en de slogans 'we besparen ons kapot' en 'we hebben al bespaard tot op het bot' waren daarbij niet van de lucht. Dat slaat evenwel nergens op. De totale overheidsuitgaven exclusief de rentelasten bedragen nog altijd 50 procent van het bbp. Dat hoort nog altijd tot de hoogste van Europa, en dat is nog altijd hoger dan in landen als Nederland, Oostenrijk of Zweden, niet bepaald 'sociale kerkhoven'. Bovendien blijven die overheidsuitgaven ook in een binnenlands historisch perspectief opmerkelijk hoog. De uitgaven blijven ver boven de niveaus van voor de crisis van 2008-2009. Vandaag geven de Belgische overheden een dikke 6 procent van het bbp meer uit dan gedurende de bijna twintig jaar voorafgaand aan de crisis. In euro's van vandaag komt dat overeen met 28 miljard.

Het boek 'Terug naar de feiten' verscheen op 26 april bij uitgeverij Polis en is verkrijgbaar bij de betere boekhandel.

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez