Skip to main content
Map

Tendensen in de Nederlandse zorg

  • 13/09/2019

Ons zorgsysteem menswaardig, duurzaam en toegankelijk houden? Dan moet het kwalitatiever, veiliger en efficiënter worden. Nu veranderen en verbeteren is dus de boodschap. Hoe? Dat ontdekt u op 24 september tijdens het congres van Voka Health Community. In de aanloop geven enkele toekomstdenkers hun visie op zorg en welzijn. Deze week aan het woord: Cordula Wagner.

Cordula Wagner, van opleiding fysiotherapeut en socioloog, is uitstekend geplaatst om te kijken welke tendensen er momenteel in Nederland spelen in de zorg. Zij is directeur van Nivel, de Nederlandse kennisinstelling die onderzoek verricht om de gezondheidszorg in Nederland zo goed mogelijk te organiseren. Net zoals in België kampen ze daar immers met heel wat vraagstukken.

1. Meer autonomie voor zorgverleners en patiënten.

“In het verleden zijn heel wat procedures opgesteld om fouten, vergissingen en tekortkomingen in het zorgproces te vermijden. De zorgverleners zijn verplicht al hun handelingen te registreren zodat ze kunnen aantonen dat ze zich aan de voorgeschreven veiligheidsregels houden. Daar komt men nu op terug omdat zorgverleners gebukt gaan onder die administratieve last. Nu kijkt men richting ‘uitkomstgerichte zorg’. Het zijn niet de procedures die men gaat meten, maar bijvoorbeeld hoeveel patiënten fit het ziekenhuis verlaten. Zorgverleners krijgen meer autonomie om in een team en samen met de patiënt af te spreken wat de beste zorg is voor de individuele behoeften van de patiënt, ook als dat betekent dat daarbij afgeweken wordt van de gangbare procedures. Nu is de grootste uitdaging de juiste balans vinden tussen beide  benaderingen.”

2. Verschuiving naar extramurale zorg

“Er is een verschuiving naar de extramurale zorg, waarbij delen van de langdurige zorg van een centrale regie is overgebracht naar de gemeenten. De huisartsen treden daar op als poortwachter. In Nederland moet je altijd eerst langs de huisarts passeren die dan vervolgens inschat of verdere specialistische zorg nodig is. Vooral bij de ouderenzorg gaat men daarbij een beroep doen op de community. Ouderen worden aangemoedigd zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Lukt dat niet, dan gaat de gemeente eerst kijken of iemand uit de onmiddellijke omgeving van de patiënt, een familielid of goede buur, de ondersteuning kan opvangen. Pas als dat niet het geval is, wordt extra hulp ingeschakeld uit het lokale netwerk. Dankzij de digitalisering is er meer mogelijk om mensen langer thuis te houden.”

3. Focus op concentratie

“Al enige jaren zien we bij de ziekenhuizen een focus op concentratie en specialisatie. Men gaat ervan uit dat niet alle ziekenhuizen alle behandelingen moeten kunnen aanbieden. Dat is ten eerste heel duur, maar ten tweede is dat ook niet goed voor de gezondheidsuitkomst. Want hoe meer ervaring een chirurg heeft, hoe beter de operatie zal verlopen. Zo zie je dat ziekenhuizen gaan fuseren om hun patiëntengroepen te vergroten.” 

4. Samen gaan voor doelstellingen

“Er is veel mogelijk als je met verschillende actoren streeft naar een gezamenlijk doel. Zo hadden we een vijfjarig programma opgesteld met een stappenplan om zorggerelateerde schade met 50 procent te verminderen. Dat gaf een enorme drive aan alle betrokkenen en we hebben die doelstelling gehaald. Toen het programma afgelopen was, zagen we toch weer een terugval. Daarom willen we in 2020 een nieuw programma
opstarten.”

Cordula Wagner is één van de gastsprekers op het Voka Health Community Congres. Want om de zorg- en welzijnssector te veranderen en te verbeteren, hebben we dus nood aan durvers, dromers en doeners. Hoort u daar ook bij? Wil u graag inspiratie van haar en andere toekomstdenkers? Schrijf dan nu in voor het congres van Voka Health Community op 24 september in Londerzeel!

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.

"Zorgverleners gaan gebukt onder de administratieve lasten en hebben het gevoel dat ze te weinig bezig zijn met de echte zorg."

Cordula Wagner

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce