Skip to main content
Map

Ten aanval tegen cyberaanvallen

  • 30/03/2022

In 2021 werd bijna 1 op de 8 Vlaamse bedrijven het slachtoffer van een cyberaanval. Ongewenste digitale bezoekers kunnen heel wat financiële schade én reputatieschade aanrichten. Zowel kleine kmo’s als grote multinationals kunnen hiervan het slachtoffer worden. Patrick Hauspie, VLAIO-bedrijfsadviseur, legt uit waarom een solide cybersecuritybeleid meer dan ooit een must is.

cyberaanvallen

 

Kleine en grote bedrijven in het vizier

“Veel ondernemers onderschatten de gevaren van cyberveiligheidsrisico’s”, stelt Patrick Hauspie. Vaak halen enkel grote aanvallen de media. Maar in de praktijk komen zowel kleine als grote ondernemingen, in om het even welke sector, in het vizier van hackers. Eén ding is zeker: de impact van een cyberaanval is voor elk bedrijf groot. Niet alleen kunnen gevoelige bedrijfs- en klantengegevens op straat belanden, maar een vraag naar zogenaamde ransomware kan ook ernstige financiële schade opleveren en in het ergste geval bedrijfsprocessen lamleggen. Om nog maar te zwijgen over mogelijke reputatieschade of het vertrouwen bij klanten en leveranciers dat een flinke deuk krijgt.”

Streven/ naar cyberweerbaarheid

Investeren in een robuust cybersecuritybeleid is anno 2022 broodnodig. Meer nog, sommige klanten stellen verplichte veiligheidseisen aan hun leveranciers, als voorwaarde om zaken te doen. Patrick Hauspie: “Uiteraard moedigen we vanuit VLAIO ondernemers aan om de nodige technische beveiligingsstappen te ondernemen. Maar cyberveiligheid is veel meer dan het louter installeren van een firewall, antivirusprogramma’s en back-ups. Die aanpak mag geen vals gevoel van veiligheid geven, net zoals het afsluiten van een cyberverzekering je ontslaat van het aanscherpen van veiligheidsmaatregelen. We pleiten voor het invoeren van cyberweerbaarheid in bedrijven en organisaties. Dit houdt in dat ondernemers en hun medewerkers zich bewust zijn van mogelijke cyberrisico’s en proactief stappen ondernemen om de digitale bedrijfsomgeving in kaart te brengen en een stappenplan hebben klaarliggen om de business opnieuw op te starten na een mogelijke cyberaanval. Want hackers worden steeds creatiever in hun pogingen om digitaal in te breken.”

Human firewall

De toenemende digitalisering op kantoor – met onder meer de definitieve doorbraak van virtuele vergaderingen en telewerk – is alleszins een gedroomde kans voor cybercriminelen om hun slag te slaan. Patrick Hauspie wijst op het belang van de menselijke factor wat het thema cyberveiligheid betreft: “Het afdekken van de technologische kant is uiteraard cruciaal, maar als ondernemer moet je ook jouw interne bedrijfsprocessen grondig onder de loep nemen. Goede processen maken je immers minder kwetsbaar voor menselijke fouten, die vaak een zwakke schakel zijn in de beveiligingsketen tegen cyberaanvallen. Het opzetten van een krachtige human firewall is dus ook een belangrijk agendapunt. Elke medewerker kan zijn of haar steentje bijdragen tot een veiligere werkomgeving.”

VLAIO reikt praktische tips aan

Patrick geeft alvast enkele tips om die human firewall zo sterk mogelijk te maken. “Maak werk van een aanspreekcultuur binnen jouw bedrijf, zodat medewerkers kunnen leren van elkaars fouten wat cyberveiligheid betreft. Maak komaf met het taboe om fouten in verband met cybersecurity onder de mat te vegen. Ook investeren in voldoende opleiding en training is een belangrijke bouwsteen om medewerkers bewust te maken van risicofactoren en de impact van hun eigen gedrag. Denk bijvoorbeeld aan een correct paswoordbeheer of het alert reageren op verdachte mails of documenten. Vanuit VLAIO helpen we kleine en grote bedrijven om zich goed te wapenen tegen digitale aanvallen van buitenaf. Op onze website promoten we daarom volop onze cybersecurity-verbetertrajecten.” 


Volg op 29/04 onze gratis infosessie rond Cyberveiligheid. Klik hier voor meer info.

Wil je nog meer tips rond cybersecurity?

Ontdek ze op de website van VLAIO: klik hier

Volg op vrijdag 29 april de gratis infosessie rond cybersecurity: klik hier

Artikel uit publicatie