Skip to main content
Map

Tegengas

  • 29/04/2022

Stijgende energie- en grondstofprijzen, een sputterende aanvoer, lege winkelrekken met half afgewerkte producten of zelfs helemaal geen producten: we zitten onmiskenbaar met een oorlogseconomie. Het is een economie die onze ouders en grootouders nog hebben meegemaakt. Dat nu ook u en ik in die situatie verzeild zijn geraakt, lijkt op het eerste gezicht surreëel. Maar toch is het zo. Het heeft dan ook geen zin om de zaken te verbloemen. Deze crisis gaat ons pijn doen. Bij de gewone man in de straat, maar zeker ook bij onze Limburgse bedrijven.

Johann Leten

 

Onze enquête bij 600 Vlaamse ondernemingen legt de situatie pijnlijk bloot. In Limburg verwachten meer dan 8 op de 10 bedrijven een verstoorde toelevering door de oorlog. Inputkosten die 30 procent de hoogte in schieten, en verkoopprijzen die met 10 procent stijgen. Zelfs onze sterke bouwsector in Limburg wordt niet gespaard, blijkt uit onze maandelijkse conjunctuurbarometer. Ook bij de Nationale Bank zien ze dezelfde signalen opduiken. Terwijl de coronacrisis nog niet verteerd is, staan onze ondernemingen vandaag opnieuw als het ware in een goedkope schiettent, waar ze zonder enige bescherming het helaas rake doelwit zijn van deze crisis.

“Nadenken over een duurzame strategie betekent op termijn een extra troef, én een extra middel om economische groei te realiseren.”

Als het over het grondstoffenprobleem gaat, kunnen we niet anders dan machteloos toekijken en de externe schok opvangen, hopende dat de schade binnen de perken blijft. Maar waar we wel iets aan kunnen doen (lees: de overheid), is de loonkostfactuur van 20 miljard euro die boven het hoofd van onze ondernemers hangt. De federale regering moet samen met de sociale partners met oplossingen komen om de loonstijgingen door de automatische indexering af te remmen. We vallen in herhaling, maar we zullen op deze nagel blijven kloppen om onze ondernemingen te steunen hun concurrentiekracht te behouden.

“However, in the midst of every crisis lies great opportunity.” De woorden van Albert Einstein bevatten een grond van waarheid. Hoe moeilijk de situatie ook is. En het is onze plicht om vanuit Voka – KvK Limburg ondernemingen te wijzen op deze opportuniteiten. Het efficiënter inzetten van hernieuwbare energiebronnen bijvoorbeeld. Nadenken over een duurzame strategie betekent op termijn een extra troef, én een extra middel om economische groei te realiseren. Laten we daarom samen dit pad bewandelen en tegengas geven aan de energieafhankelijkheid waar we al jarenlang mee kampen. Met ons vinden jullie hierin een partner en een klankbord. 

En wees gerust, wij zullen jullie nooit onbeschermd in de schiettent laten staan. 

Artikel uit publicatie