Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Taxivervoer: Brussel houdt vast aan verleden

Taxivervoer: Brussel houdt vast aan verleden

  • 25/11/2021

Voka: Geef Europese hoofdstad modern taxivervoer

In Brussel wordt het zeer moeilijk nog een taxirit via het Uber-platform te boeken, na een rechterlijke uitspraak dat de bestaande Brusselse licenties illegaal zijn. Het Brussels wetgevend kader voor taxivervoer moet dringend bij de tijd worden gebracht om moderne taxidiensten via platformen en apps mogelijk te maken. Met respect voor eerlijke concurrentie. “Brussel moet het verleden loslaten en openstaan voor innovatie en vernieuwing, die onafwendbaar is”, aldus Kris Cloots, voorzitter van Voka Metropolitan.

Een modernisering van het regelgevend kader in het Brusselse gewest wordt reeds jaren aangekondigd door de betrokken Brusselse beleidsverantwoordelijken. Een paar maanden geleden kondigde de Brusselse minister minister-president Rudi Vervoort alweer een nieuw taxiplan aan. Daarin is sprake van eenzelfde statuut voor de klassieke taxichauffeurs en de platform-chauffeurs, net zoals in het Vlaamse taxidecreet uit 2019. Maar een concrete uitrol blijft uit.

Het verouderde Brusselse wetgevend kader voor taxivervoer zorgt voor aanhoudende rechtsonzekerheid voor chauffeurs die via platformen hun diensten aanbieden. Een nieuwe rechterlijke uitspraak veroordeelt hun Brusselse licenties als strijdig met de Brusselse wetgeving, onder meer wegens het gebruik van de smartphone.

De Brusselse regering moet nu snel de geplande wettelijke modernisering doorvoeren, om zo rechtszekerheid te bieden voor een modern aanbod van taxivervoer, een Europese hoofdstad waardig. Het Vlaamse taxidecreet kan daarbij model staan, met een evenwicht in de behandeling van klassieke taxichauffeurs en de platform-chauffeurs.

Interview Laurent Slits, hoofd Uber Belgium

In het magazine Metropolitan van december, komt Head of Uber Belgium Laurent Slits aan het woord. Hij pleit er voor een nieuw wettelijk kader voor taxivervoer in Brussel en verwijst daarbij naar het Vlaams model. Lees het volledige interview hieronder.

Contactpersoon