Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • ‘Super-de-Lux’ incompanyopleiding bij Breetec

‘Super-de-Lux’ incompanyopleiding bij Breetec

  • 01/07/2022

Investeren in opleidingen betekent investeren in de toekomst van medewerkers. Gerichte trainingen op maat reiken hen de nodige kennis en instrumenten aan om hun taken zo professioneel mogelijk uit te voeren. Sandra Beckers, samen met haar broer Koen CEO van Breetec, deed via Voka – KvK Limburg een beroep op trainer-coach Jan Lux voor bedrijfsinterne opleidingssessies in sales en concentratietechnieken. Hoe verliep deze samenwerking? En welke resultaten leverden deze sessies op?

breetec

 

“Binnen Breetec creëren we een echte leercultuur, met levens­lang leren als rode draad.”

Sandra Beckers

 

Familiebedrijf Breetec – gevestigd in As – is al sinds 1981 internationaal actief in de vervaardiging van metaalconstructies voor de zware industrie en van veiligheidsventielen die gebruikt worden in de chemische industrie. “Sinds 2015 runnen mijn broer Koen en ik als tweede generatie het bedrijf”, zegt Sandra. “Onze vestigingen in België en Tsjechië tellen samen zo’n 80-tal medewerkers. Als manusje-van-alles binnen het bedrijf heb ik een breed takenpakket, gespreid over financieel beleid, veiligheid en preventie op het werk, marketing en de opvolging van het door Koen uitgetekende opleidingsbeleid.”

Solide opleidingsbeleid

Een goed uitgekiend opleidingsbeleid is voor een familiebedrijf als Breetec een cruciale bouwsteen in het aantrekken en behouden van talent. “We leveren heel wat inspanningen om bestaande kennis aan boord te houden”, geeft Sandra aan. Vooral vakbekwame ploegbazen met een goede inhoudelijke kennis zijn erg gegeerd bij ons. Via doorgedreven opleiding en training krijgen onze medewerkers volop de kans om zowel hun hard als soft skills bij te schaven. Ook jong talent dat bij ons aan boord komt, dompelen we graag onder in een kennisbad. Hiervoor zijn ervaren trainers als Jan ideaal. Met zijn bedrijf Learning by Lux timmert hij al veel jaren aan de weg als trainer en coach.”

Voka als matchmaker

Met Voka – Kvk Limburg als match­maker startte de samenwerking tussen Sandra en Jan begin 2021. Jan blikt terug: “Ik kreeg de vraag om twee opleidingstrajecten uit te rollen: een salesopleiding voor acht verkoopmedewerkers, die in de eerste helft van 2021 uitgerold werd, en een training concentratietechnieken – tijdens het tweede semester – voor een groep van veertien bedienden en het management. Het viel me meteen op dat Sandra en Koen een duidelijk plan voor ogen hadden, met heldere richtlijnen over de opzet van de sessies. Ik vond het ook bewonderenswaardig dat ze samen met de andere leden van het management zelf de opleiding concentratietechnieken wilden meevolgen. Met die betrokkenheid gaven ze hun collega’s aan hoe belangrijk de training was. Chapeau!”

 

“Bij een incompany­opleiding kan ik praktijkvoorbeelden geven waarin deelnemers zich goed ­herkennen.”

Jan Lux

jan lux

 

Grote herkenbaarheid en leerbereidheid

De incompanyaanpak gaf Jan de kans om een salesopleiding op maat samen te stellen. “Omdat een bedrijf als Breetec in een internationale industriële setting opereert, met een langer en vaak complexer verkoopproces dan in bijvoorbeeld dienstenbedrijven, moest ik als trainer specifieke accenten voorzien op maat van de verkoopmedewerkers. Dit zorgde voor een grotere herkenbaarheid en leerbereidheid. Zo besteedde ik extra aandacht aan bijvoorbeeld het leren werken op gevoel van de B2B-klant, betalingsvoorschotten leren aanbrengen en het telefonisch vergaren van extra verkoopinfo. De medewerkers van Breetec herkenden zich goed in deze realistische cases.”

De troeven van incompanyopleidingen

Wat zijn volgens Sandra en Jan de belangrijkste voordelen van een bedrijfsinterne opleiding? “Uiteraard staat maatwerk bovenaan de ranking. Daarnaast is er de flexibiliteit: we konden in onderling overleg zelf de datum en de grootte van de groep bepalen. Zo kozen we voor de sessie concentratietechnieken bewust voor twee deelnemersgroepen, om zo een optimale interactiviteit te verkrijgen. Een incompanyopleiding is ook goedkoper dan een open opleiding, omdat de sessies in eigen bedrijfslokalen plaatsvinden. Nog een troef is de kans voor medewerkers om te leren van elkaar – het zogenaamde ‘peer teaching’ – en om aan teambuilding te doen. Tijdens incompanysessies worden collega’s er zich vaak van bewust dat iedereen met dezelfde verbeterpunten geconfronteerd wordt. Dit werkt voor een stuk verbindend.”

Mogelijke minpunten

Naast de voordelen zien Sandra en Jan ook enkele mogelijke minpunten bij een incompanytraining. “Vaak worden medewerkers door hun directe leidinggevende ingeschreven, wat de motivatie niet altijd ten goede komt. Bovendien kan de aanwezigheid van collega’s en leidinggevende sommige deelnemers doen dichtklappen. Vergeet ook niet dat open opleidingen voor een stuk netwerkevents zijn, waarbij deelnemers de kans krijgen om mensen uit andere sectoren te ontmoeten. Die kruisbestuiving van ideeën mis je soms in een bedrijfsinterne sessie. Een laatste mogelijk minpunt bij incompanyopleidingen is dat deelnemers soms weggeroepen kunnen worden bij dringende vragen.”

Vereisten voor een geslaagde opleiding

Wat vindt Jan als ervaren lesgever zelf belangrijke vereisten om te kunnen spreken van een geslaagde incompanytraining? “Eerst en vooral moet de opdrachtgever voldoende tijd besteden aan een goede briefing, zodat ik de medewerkers een verhaal op maat kan aanbieden. Ook de aanwezigheid van (een deel van) het management geeft een bedrijfsinterne opleiding extra dynamiek: via ‘leadership by example’ ziet de deelnemersgroep hoe belangrijk een opleiding is. Door zelf deel te nemen, kunnen leidinggevenden de leerstof trouwens makkelijker opvolgen en hun medewerkers efficiënter coachen. Beide punten pakten Sandra en Koen trouwens voortreffelijk aan!”

“Ik hecht ook veel belang aan een sfeer van openheid: deelnemende collega’s moeten vrank en vrij hun mening kunnen geven. En tot slot vraag ik een opdrachtgever steeds om vooraf duidelijke afspraken te maken dat collega’s tijdens een incompanyopleiding niet weggeroepen mogen worden.”

“Vanuit praktisch oogpunt is het essentieel dat een opleiding plaatsvindt in een aangenaam bedrijfslokaal, met voldoende daglicht en frisse lucht, en met alle nodige faciliteiten om de leerstof over te brengen.”

Lovende reacties

Hoe evalueerden de Breetec-medewerkers de gevolgde opleidingen? Sandra zag na afloop alleen maar tevreden gezichten. “De collega’s waren erg lovend over zowel de opleidingsinhoud als de pedagogische aanpak van Jan”, zegt ze. “Hij slaagde erin om de soms wat droge leerstof op een luchtige en speelse manier over te brengen, met ook de nodige humor. Na de sessies gingen we aan de slag om de tips en adviezen van Jan in de praktijk om te zetten. En dat zijn soms best verrassende actiepunten, zoals de aankoop van CO2-meters waarmee we de luchtkwaliteit op de werkplek monitoren of de aankoop van een noise-cancelling hoofdtelefoon voor een collega die gefocust wil werken. Ook maakten we duidelijke werkafspraken om onze vergaderingen efficiënter te doen verlopen.”
Jan vult aan: “Vaak is het een illusie om te denken dat de volledige inhoud van een cursus in de praktijk omgezet kan worden. Ik werk liever met een persoonlijk actieplan per deelnemer, waarin we aan de slag gaan met enkele gerichte werkpunten. Die werkwijze is heel wat effectiever dan het afvinken van een lange lijst van punten.” 

Wil je ook investeren in een incompanyopleiding voor jouw medewerkers?

Naast een brede waaier van open opleidingen biedt Voka – KvK Limburg ook opleidingen op maat van bedrijven aan. Bij de samenstelling van deze bedrijfsinterne trajecten kijken we welke trainer de juiste expertise heeft voor de opleidingsnoden van jezelf en jouw medewerkers.

Meer weten? Klik hier

Artikel uit publicatie