Skip to main content
  • Nieuws
  • Subsidies voor pilootprojecten primaire preventie burn-out

Subsidies voor pilootprojecten primaire preventie burn-out

  • 25/06/2018

De federale overheid en de sociale partners zetten meer en meer in op preventie van burn-out op het werk. Om deze problematiek aan te pakken, zijn de sociale partners nu overeengekomen om pilootprojecten te ondersteunen in ondernemingen. Er is een kader uitgewerkt dat vastlegt aan welke voorwaarden de pilootprojecten moeten beantwoorden en hoe de opvolging gebeurt. 

Er kunnen vanaf 1 juli 2018 - 15 september 2018 subsidies worden aangevraagd voor pilootprojecten die een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak vooropstellen in het voorkomen van psychosociale risico’s op het werk, met bijzondere focus op burn-out. De projecten dienen acties te plannen in één of meerdere van de volgende fasen:

  • Informeren en sensibiliseren.
  • Uitwerken van preventiemaatregelen.
  • Toepassen van maatregelen, in het bijzonder die betrekking hebben op opleiding, sensibilisering, bedrijfscultuur, competentiemanagement en leiderschapsontwikkeling.

Het forfaitaire bedrag van de subsidie bedraagt 8.000 euro per project, exclusief BTW. Ook kunnen ondernemingen een gezamenlijke aanvraag indienen.

Het indieningsformulier zal beschikbaar zijn vanaf 1 juli 2018 op de website van de NAR en de FOD Werkgelegenheid. Bekijk meer concrete informatie over de voorwaarden en procedure.
 

Advertentie Vermant - mei
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Proximus
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
Welt white paper
Gosselin
IMU - vzw - De Tijd