Skip to main content
 • Nieuws
 • Subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer via Pendelfonds

Subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer via Pendelfonds

 • 12/01/2018

Op 29 december 2017 lanceerde Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts de 11de oproep van het Pendelfonds, dat projecten subsidieert die een vlot en duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Dossiernummers kunnen aangevraagd worden tot 29 januari 2018 om 23.59 u op de website van het Pendelfonds. Het subsidiedossier zelf moet uiterlijk op 16 april 2018 ingediend worden.

 

 

Het Pendelfonds subsidieert projecten die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn met een maximum van 200.000,00 euro. De projectduur is maximaal 4 jaar. 

Wie kan een subsidie bij het Pendelfonds aanvragen?

 • bedrijven (of groepen van bedrijven) en andere private organisaties (of groepen van private organisaties)
 • lokale of provinciale overheden, in samenwerking met een private partner

De indiener(s) moeten samen minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen.

Opmerking: in tegenstelling tot de 10de oproep wordt GEEN onderscheid gemaakt tussen bedrijven die gelegen zijn in filegevoelige of niet-filegevoelige gebieden. Alle bedrijven met vestiging(-en) in Vlaanderen kunnen dus indienen.

Voor welke projecten kan er subsidie aangevraagd worden?

Projecten die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar duurzame vervoermiddelen beogen kunnen in principe in aanmerking komen voor subsidiëring.

Dit kan bv. gebeuren via de realisatie van nieuwe infrastructuur voor het woon-werkverkeer op een bedrijventerrein of via de realisatie van specifieke bedrijfsorganisatorische acties en maatregelen.

Zo wordt de mogelijkheid geboden om via beperkte structurele ingrepen de fiets en voetgangerstoegankelijkheid van een bedrijf of private instelling te verbeteren, door bijvoorbeeld een 'doorsteek' of zogenaamde 'short cut' voor voetgangers of fietsers mogelijk te maken.

Ook personeelskosten om het project te coördineren, worden tot op zekere hoogte gesubsidieerd.

Volgende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie: 

 • Infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren 
 • De aankoop en leasing van bedrijfsfietsen 
 • Het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen 
 • Vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer 
 • Kosten voor fietsonderhoud 
 • Fietsvergoedingen 
 • De aankoop van (veiligheids)uitrusting voor fietsers 
 • Onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven 
 • Projectcoördinatiekosten

Hebt u een plan of project dat in aanmerking komt? Vraag dan in de eerste plaats uw dossiernummer aan vóór 29 januari 2018, via deze link. Het subsidiedossier zelf moet uiterlijk op 16 april 2018 ingediend worden.

Het Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen begeleidt en adviseert bedrijven die een dossier indienen.  Bel - 050 40 71 85 - of mail - mobiliteitspunt@west-vlaanderen.be.