Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Studie NBB over Brusselse metropool: sterke economie, zwak bestuur

Studie NBB over Brusselse metropool: sterke economie, zwak bestuur

  • 16/01/2023

De Brusselse metropool beschikt over een sterk economisch potentieel, maar de bestuurlijke kwaliteit is zwak. Zo blijkt uit een studie van de Nationale Bank van België (NBB) waarin de sterkte en zwaktes van de Brusselse metropool vergeleken worden met 35 andere Europese metropolen. Een wake-up call.

Inzake economische performantie, gemeten naar het niveau en de groei van het BBP per inwoner, is de Brusselse metropool een middenmotor. Inzake groeidynamiek over de voorbije twee decennia loopt de Brusselse metropool achter op de groep koplopers. Daarin vinden we Parijs, Lyon, Amsterdam, Rotterdam, Luxemburg, München en de Scandinavische hoofdsteden. 

Er is wel een groot verschil in dynamiek tussen enerzijds de kern van de Brusselse metropool, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en de rand. De groei in de kern lag onder het gemiddelde, die in de rand lag er een stuk boven en zelfs hoger dan bij de koplopers. In deze studie wordt de rand  gedefinieerd als de provincies Vlaams en Waals Brabant, evenals het arrondissement Aalst in de provincie Oost-Vlaanderen, en de arrondissementen Ath en Soignies in de provincie Henegouwen.  Deze afbakening gebeurt op basis van de pendelstromen.

De economische groei van de Brusselse metropool is vooral een gevolg van een toename van de productiviteit, vooral in de rand, en van de demografische groei, vooral in het centrum. Inzake tewerkstellingsgraad en werkloosheid scoort de Brusselse metropool beduidend slechter dan het gemiddelde, vooral omwille van de slechte score van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De studie van de NBB kijkt ook naar het toekomstpotentieel van de Brusselse metropool, op basis van een aantal indicatoren. Sterk punt is de samenstelling van de Brusselse bedrijfswereld, met het belang van sectoren met hoge toegevoegde waarde als de financiële sector, vastgoed, technische en wetenschappelijke activiteiten, administraties. Brussel heeft ook een omvangrijke potentiële markt, door zijn centrale ligging, gekoppeld aan een infrastructuur die internationale bereikbaarheid verzekert. Op deze punten scoort Brussel beter dan de Europese koplopers.

De Brusselse metropool staat relatief zwak inzake werking van de arbeidsmarkt, met meer inactieven, langdurig werklozen, gebrek aan levenslang leren. Ook inzake de toegang tot internet en ontwikkeling van e-commerce hinkt Brussel achter op de koplopers. Een ander pijnpunt is de verkeerscongestie, waar de Brusselse metropool tot de meest door files getroffen Europese metropolen hoort.

Een ander bijzonder zwak punt van de Brusselse metropool blijkt de bestuurlijke omgeving te zijn, met name door de regellast voor bedrijven, de relatief lage kwaliteit en verantwoordelijkheid van overheidsdiensten, en gebrek aan vertrouwen in de onpartijdigheid van overheidsdiensten.

Meer info

De studie vindt u hier.

De auteurs van de studie presenteren hun bevindingen tijdens een webinar op 24 januari om 13 u. De presentatie zal geregistreerd worden en is ook achteraf te bekijken. Inschrijven kan via deze link.