Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Stop met zorgsector te verdelen in profit en non-profit kamp

Stop met zorgsector te verdelen in profit en non-profit kamp

  • 02/03/2023

In een recente open brief schreeuwen een aantal stakeholders moord en brand over de te verregaande commercialisering van de zorg. Op de geleverde zorg zouden exuberante winsten geboekt worden die vooral in de zakken van op geld beluste buitenlandse aandeelhouders terecht komen. Het werkelijke verhaal is veel genuanceerder en minder ideologisch. De echte uitdagingen van de zorg zijn niet het onderscheid tussen profit en non-profit, maar wel de vraag hoe we excellente zorg kunnen bieden met een transparant financieringsmodel? 

Excellente zorg en innovatie

Voka telt onder haar leden heel wat zorginstellingen. Ze komen samen met andere bedrijven, kennisinstellingen en patiëntenverenigingen in de Voka Health Community. We hanteren er een charter waarbij de focus ligt op excellente zorg en innovatie met wederzijds respect, binnen ethische overwegingen. In onze kernwaarden staan onder meer kwaliteit, effectiviteit, betaalbaarheid, continuïteit en toegankelijke zorgorganisatie in een solidaire sociale zekerheid die prikkelt om te doen wat goed is. We handelen daar ook naar: niet elke organisatie wordt of blijft lid van Voka Health Community.  

Wij hanteren uitdrukkelijk géén onderscheid tussen profit en non-profit. Bovendien: wat is commercialisering? De grens valt niet makkelijk te trekken. Een grote stad die thuiszorgdiensten privatiseert naar een thuiszorgdienst? Een ziekenfonds met eigen apotheken en thuiszorgwinkels? Een ziekenhuis dat voor 40% van de inkomsten beroep doet op zelfstandige artsen om de tekorten in de zorg aan te vullen? 

Gezien de groeiende bedragen die onze overheden spenderen aan welzijn, gezondheid en gezin pleit Voka voor meer transparantie over de financiering en kwaliteit van de zorg. Hoeveel overheidsgeld wordt geïnvesteerd? Wat is het resultaat van deze middelen? We weten het vandaag onvoldoende. 

Budgettaire uitdagingen

Vele elementen zorgen voor onduidelijkheid en spanning. De publieke financiering van gebouwen en exploitatie wordt doorgaans niet meegeteld in de berekening van de prijzen die aan bewoners worden aangerekend. De aparte personeelsstatuten van openbare instellingen zorgen voor concurrentie met hun non-profit en profit collega’s. De strakke personeelsregels liggen onder meer aan de basis van de boost aan freelancers, interim- en projectverpleegkundigen. Omgekeerd vormen de notionele interestaftrek waarop privébedrijven beroep kunnen doen, en de verplichte openbare aanbesteding een doorn in het oog van de publieke zorginstellingen.

Als samenleving moeten we nadenken over hoe we kunnen voorzien in de financiering van de sterk stijgende kosten. Kunnen we van onze budgettair geplaagde overheden, en dus van de belastingbetaler, vragen om alle noodzakelijke investeringen zelf te dragen? Of kijken we ook naar privé-investeerders die - in ruil voor een redelijke vergoeding - de toenemende zorgkosten niet alleen helpen dragen maar ook een nodige dosis frisse ideeën en innovaties injecteren in de zorgsector.  

Transparantie

Een discussie die louter focust op het onderscheid tussen profit of non-profit in de zorg helpt ons niet vooruit. Waar we op moeten focussen: hoe bieden we meer en meer complexe zorg met – in verhouding – minder mensen en middelen? Die uitdaging vergt een volledige transparantie rond financiële stromen en kwaliteit en een gelijk speelveld rond infrastructuur en personeel. Dáár liggen de knelpunten, niet in het onderscheid of zorg al dan niet door commerciële partijen wordt aangeboden. 

- Hans Maertens, gedelegeerd bestuur Voka -Vlaams netwerk van ondernemingen

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

imu - vzw - Uzbrussel
imu - vzw - Altez