Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Stikstofdeal nog niet waterdicht

  • 20/03/2023

Het gevoel van opluchting en tevredenheid over de stikstofdeal van de Vlaamse regering maakt al snel plaats voor verwarring. Verschillende interpretaties duiken op over wat nu wel en niet afgesproken is. Dat voorspelt weinig goeds voor wanneer het uiteindelijke stikstofdecreet in het Vlaams Parlement goedgekeurd moet worden. 

In de week voor de onverwachte stikstofdeal was al uitgelekt dat er aanvankelijk 13 knelpunten op tafel lagen en dat voor 11 punten een oplossing was gevonden. De resterende twee discussiepunten draaiden rond de vraag of een soepeler vergunningskader mogelijk was voor de landbouw, waarbij de drempel waarbinnen vergunningen afgeleverd kunnen worden aan veehouderijen sneller omhoog kan indien het project een gunstige passende beoordeling kan voorleggen (naar 1%). Landbouwbedrijven met een grotere impactscore dan 1% zouden in hun voorstel ook nog een nieuwe vergunning kunnen bekomen via het systeem van extern salderen. Dat zou betekenen dat er een verhandelingssysteem moet komen in   stikstof waarbij een landbouwbedrijf de rechten kan overnemen van een ander landbouwbedrijf dat impact heeft op hetzelfde natuurgebied. Hierdoor zou het overnemende landbouwbedrijf de kans krijgen om meer uit te stoten en eventueel uit te breiden.

Als de gevraagde versoepelingen rood licht krijgen van de experten dan dreigt een nieuwe impasse.

Steven Betz, senior adviseur Milieu & Ruimtelijke Ordening

Als tegenargument op deze versoepelingswensen horen we dat zulke aanpassingen de volledige stikstofdeal dreigen te ondermijnen. Je moet weten dat deze deal een totaalpakket is waarbij in ruil voor allerlei stikstofbeperkende maatregelen algemene toetsingskaders worden vastgelegd die ervoor zorgen dat projecten die onder een bepaalde drempel vallen worden vrijgesteld van een individuele beoordeling.

Zo blijft onze economie draaien en wordt niet alles on hold gezet omdat plots duizenden projecten met een beperkte stikstofimpact een passende beoordeling nodig hebben.

Stikstofbad

Deze vrijstellingen zijn maar mogelijk doordat het totaalpakket van de stikstofdeal zelf onderworpen is geweest aan een milieueffectenrapport (MER) en een passende beoordeling. De eindconclusie was dat wanneer alle voorziene maatregelen getroffen worden het beoogde doel wordt bereikt, met name een halvering van de overbelasting aan stikstof in onze natuurgebieden tegen 2030.

Om de veel gebruikte beeldspraak van het stikstofbad te gebruiken: de stikstofdeal moet verzekeren dat de maatregelen het bad tegen 2030 voldoende laten leeglopen zodat tezelfdertijd wordt toegestaan dat de kraan boven het bad gecontroleerd wordt opengedraaid voor nieuwe projecten met een beperkte impact.

Kaartenhuisje

Als de aanpassingen aan het vergunningenkader voor veehouderijen te vergaand zijn, bestaat de kans dat het bad onvoldoende leegloopt en dat dus het eindresultaat van de MER en passende beoordeling verandert. In dat geval valt de stikstofdeal als een kaartenhuisje in elkaar en zullen rechters bepaalde versoepelingen niet meer aanvaarden waardoor opnieuw het doembeeld van een vergunningenstop dichterbij komt.

De deal die werd gesloten bestaat erin dat het krokusakkoord van vorig jaar samen met de 11 opgeloste knelpunten verder wordt uitgewerkt in een stikstofdecreet maar dat tezelfdertijd een beperkt nieuw MER en passende beoordeling wordt uitgevoerd om na te gaan of de twee resterende gevraagde versoepelingen voor landbouw mogelijk zijn zonder daarmee de volledige stikstofdeal onderuit te halen.

Mocht dat bijkomende onderzoek het licht op groen zetten, dan zal het stikstofdecreet geruisloos kunnen passeren in het Vlaams Parlement. Als echter de gevraagde versoepelingen rood licht krijgen van de experten dan dreigt een nieuwe impasse.  

Contactpersoon

Steven Betz

Business Development Manager Oosterweelverbinding

imu - vzw - Altez