Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Stikstofakkoord voorkomt doemscenario van vergunningenstop

Stikstofakkoord voorkomt doemscenario van vergunningenstop

  • 22/02/2022

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is opgelucht dat de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt in het stikstofdossier. Een vergunningenstop is afgewend en ondernemingen hebben weer zicht op rechtszekerheid. Het akkoord neemt de strenge principes over uit de tijdelijke richtlijnen die sinds mei 2021 van kracht waren. Dat betekent dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de uitstoot van ammoniak enerzijds en van NOx anderzijds. Het stikstofakkoord moet na het openbaar onderzoek snel in nieuwe wetgeving worden omgezet.

Eindelijk is er een akkoord. Nu er zicht is op een definitief PAS kunnen ondernemingen hun investeringsplannen weer opnemen. De onzekerheid rond stikstof woog op de Vlaamse economie. Het nieuwe stikstofkader is streng maar rechtvaardig, en houdt rekening met de werkelijke impact van verschillende sectoren op de natuur”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Principes uit tijdelijk stikstofkader blijven behouden

Het stikstofakkoord behoudt de principes uit de ministeriële instructie die sinds mei 2021 toegepast worden. Dat betekent dat het onderscheid tussen landbouwdossiers en industriële projecten stand houdt.

Als de impact van een industrieel project onder 1% blijft van wat een natuurgebied aankan, is het vergunbaar zonder een gedetailleerd onderzoek naar de effecten op natuur. Boven deze drempel gelden andere regels. Ten aanzien van de ministeriële instructie legt de Vlaamse regering voor nieuwe activiteiten de lat hoger.  Nieuwe investeringen zijn welkom op voorwaarde dat ze “state of the art” zijn. Voor bestaande bedrijven en hervergunningen wordt gekeken naar de uitvoering van het ambitieuze Vlaams luchtbeleidsplan uit 2019 dat zal zorgen voor verdere NOx-reducties.

Impact industrie beperkt

De Vlaamse regering heeft zich laten leiden door de werkelijke bijdrage van de verschillende sectoren aan het stikstofprobleem. Doordat ammoniak (landbouw) meer impact heeft dan NOx (verkeer en industrie), is de bijdrage van sectoren in dit probleem zeer verschillend: van de stikstofneerslag van Vlaamse bronnen is 78% afkomstig van de landbouw, 15% van verkeer en maar 4% van de industrie.

Voor Voka is het logisch dat deze methodiek om een onderscheid te maken tussen sectoren ook wordt voortgezet in de definitieve regeling. Anders oordelen zou onze industrie financieel zwaar treffen zonder noemenswaardige winst voor onze natuur. Industriële activiteiten worden vandaag al bijzonder streng gereglementeerd en gemonitord. Dat heeft ervoor gezorgd dat onze industrie steeds minder milieubelastende stoffen uitstoot en dat de bijdrage van de industrie tot het stikstofprobleem verwaarloosbaar is.

Voedingssector

Voka is tevreden dat er voor de intensieve veeteelt steunmaatregelen worden voorzien. Door innovatie zullen we onze landbouwbedrijven op langere termijn een toekomst geven. Een sterke landbouw is van belang voor de grote voedingssector in Vlaanderen.

Bouwshift

Ook rond de bouwshift bereikte de Vlaamse regering een akkoord, al is het laatste woord in dit dossier nog niet gezegd.  De Vlaamse regering heeft zichzelf als doel gesteld om tegen 2040 nog maximaal zo’n 16.000 ha bijkomende ruimte in beslag te nemen. Dat betekent dat  zo’n 30.000 ha aan harde bestemmingen niet meer aangesneden mag worden. Gesteund door het advies van diezelfde experten vraagt Voka dan ook de aanleg van een strategische voorraad aan bedrijventerreinen. Voka zal er nauwlettend op toezien dat er voldoende ruimte in voorraad is voor bedrijfsterreinen en voor verdere industriële uitbreidingsmogelijkheden.