Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Stikstofakkoord: schuif de beslissing niet op de lange baan

Stikstofakkoord: schuif de beslissing niet op de lange baan

  • 20/02/2023

De Vlaamse Ondernemers, waaronder Voka, dringen in een open brief aan op verantwoordelijkheidszin.

Beste leden van de Vlaamse regering,

Als vertegenwoordigers van de belangrijkste economische sectoren in Vlaanderen waarschuwen we u vandaag  voor naderend onheil. De houdbaarheidsdatum van het tijdelijk stikstofkader is verstreken, de verlening van vergunningen   voor allerlei projecten is onzeker geworden. Een definitief en juridisch robuust stikstofkader is absoluut noodzakelijk. Zoniet belanden we in een vergunningenstop die miljarden aan investeringen en economische groei zal kosten. 

Als u op korte termijn niet tot een akkoord komt over een definitief stikstofkader voor Vlaanderen, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Elk verder uitstel van zo’n akkoord brengt economische en maatschappelijke schade mee. De Nederlandse economie – die met een vergelijkbaar stikstofprobleem kampt – leed al voor meer dan 28 miljard euro schade. Die miljardenfactuur dreigt ook onze bedrijven en sectoren hard te treffen. De impact van een verder uitstel zal allen treffen: de bouw van private en publieke voorzieningen, de aanleg van wegen, de investeringen in duurzame basisinfrastructuur, de industrie, de mobiliteit en de landbouw.

U heeft alles in handen om vandaag te beslissen. Herbevestig de principes waarover de Vlaamse regering na lange onderhandelingen  in februari vorig jaar een akkoord heeft gesloten. Bezorg de decreetgevende teksten ter stemming aan het Vlaams parlement. En geef onze bedrijven en sectoren juridische duidelijkheid over het kader waarbinnen ze verder kunnen investeren en zo bijdragen aan de welvaart van Vlaanderen.

In geen geval kunnen we aanvaarden dat u opnieuw de beslissing op de lange baan zou schuiven, want dan zullen rechters beslissen over het lot van allerhande projecten. Nog erger zou het zijn als u de stikstofdeal van vorig jaar zodanig zou aanpassen of bijsturen dat we weer van vooraf aan moeten beginnen. Dat zou een jarenlange vertraging betekenen, een vertraging die een miljardenfactuur met zich meebrengt.

Wij rekenen op u om vandaag verantwoordelijkheidszin te tonenen de welvaart van Vlaanderen en de Vlamingen veilig te stellen. 

Vlaamse Ondernemers

Vlaamse Ondernemers is een samenwerkingsverband tussen 20 sector- en werkgeversorganisaties.

Hans Maertens (Voka), Jolyce Demely (Agoria Vlaanderen), Jan Delfosse (Comeos), Stany Vaes (Denuo), Wim De Wulf (Energia), Ann Wurman (essenscia vlaanderen), Pieter Van Bastelaere (FBAA), Marc Van den Bosch (Febeg), Philippe Degraef (Febetra), Andreas Cremer (Febiac), Paul Verschueren (Federgon), Karla Basselier (Fedustria), Nadia Lapage (Fevia Vlaanderen), Lieve Vanlierde (inDUfed), Philippe Coigné (Staalindustrie Verbond), Luc Missante (Traxio), Marc Dillen (Embuild Vlaanderen), Stephan Vanfraechem (Vlaamse Havenvereniging), Johan Staes (Vlozo) en Didier Lobelle (Werkgeversfederatie voor de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek).

In de pers

Deze oproep verscheen ook in de berichtgeving van de VRT.

imu - vzw - Uzbrussel