Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Stick to the (budget)plan: 280 miljoen euro extra voor innovatie

Stick to the (budget)plan: 280 miljoen euro extra voor innovatie

  • 12/09/2018

De Vlaamse innovatie-investeringen pieken als nooit tevoren. De ondernemingen in Vlaanderen beseffen dat wie niet innoveert en niet investeert in onderzoek en ontwikkeling, morgen niet meer meespeelt. Ook de overheidsinspanningen lopen flink op. Om de focus op innovatie draaiende te houden moet ook de Vlaamse regering verder blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling.

  • De ambitie om in 2020 3% van het bbp te investeren in innovatie blijft haalbaar.
  • De Vlaamse regering moet dan wel woord houden en zelf streven naar 1%.
  • Dat betekent dat het in 2014 beloofde groeipad wordt aanhouden.
  • En in de Vlaamse begroting het budget in 2019 met 280 miljoen euro groeit.

Het voorziene groeipad moet Innovatievoortgezet worden. Dat betekent dat in de Vlaamse begroting voor 2019 280 miljoen euro aan bijkomende middelen voor innovatie en onderzoek worden vrijgemaakt. Binnen de ondernemingswereld in Vlaanderen circuleren reeds een aantal ambitieuze innovatieplannen die mede door die nieuwe overheidsimpuls realiteit kunnen worden en zo Vlaanderen sterk op de kaart kunnen zetten.

Twee weken geleden werd duidelijk dat we in Vlaanderen in 2016 een recordbedrag van ruim 6,7 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling investeerden. In verhouding tot het Vlaamse bruto binnenlands product komen we zo uit op 2,7 procent. Nooit presteerden we beter. En als we die score vergelijken met het Europees gemiddelde dat ‘slechts’ 1,94 procent bedraagt, mogen we ons terecht op de borst slaan. De Europese doelstelling om tegen 2020 3% van het bbp te besteden aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie lijkt zo voor Vlaanderen toch een haalbare kaart. Op voorwaarde weliswaar dat de investeringen van bedrijfsleven en overheid verder doorstijgen. Een niet onbelangrijke kanttekening is dat we wel nog flink onderdoen ten opzichte van de echte koplopers in Europa, zoals de Scandinavische landen en Duitsland. De meest innovatieve regio’s in de wereld gaan trouwens vlot over die kaap van de 3%.

Uit de analyse blijkt bovendien dat de laatste jaren de investeringen van onze bedrijven in onderzoek en ontwikkeling fors bleven doorstijgen. De toenemende aandacht voor innovatie blijkt ook uit het groeiend aantal innovatieve bedrijven in Vlaanderen. Opvallend is dat het niet enkel gaat om de grote bedrijven of multinationals in de sectoren, die traditioneel veel in onderzoek en ontwikkeling investeren. Maar ook meer en meer Vlaamse kmo’s investeren in innovatie, in zeer diverse domeinen. Die positieve trend wordt onder meer aangezwengeld door stijgende overheidsinvesteringen. Zo besliste de Vlaamse regering in 2017 om jaarlijks 195 miljoen extra te investeren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Die groei van de budgettaire enveloppe voor onderzoek en ontwikkeling was ook zo voorzien in het regeerakkoord. En tot dusver is de regering die afspraak ook nagekomen.

"De financiële injectie die de Vlaamse regering voor 2019 heeft beloofd, kan het Vlaamse innovatie-ecosysteem een geweldige boost geven.”

“De grootste inspanning moet echter nog geleverd worden. Volgens het plan moet er in de Vlaamse begroting 2019 voor innovatie voor 280 miljoen euro extra ruimte gecreëerd worden. Op die manier zou het totale budget voor onderzoek en ontwikkeling op het einde van de legislatuur ruim 500 miljoen euro hoger moeten uitkomen dan bij de start.

Die aanzienlijke opstap van de overheidsinvesteringen in 2019 is cruciaal als hefboom voor meer private investeringen langs de kant van de ondernemingen. Daarop inspelend heeft de Vlaamse overheid trouwens de afgelopen jaren sterk ingezet op het radicaal vereenvoudigen en toegankelijker maken van die overheidssteun. En uit cijfers blijkt dit ook effectief zijn vruchten af te werpen. Zo ontvangt het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) opvallend meer innovatieprojecten dan voorheen en wordt tegelijkertijd een veel groter en diverser ondernemingspubliek bereikt. De keerzijde van deze positieve ontwikkelingen is dat dit een grote druk zet op de op dit moment beschikbare middelen. De extra budgettaire impulsen in 2019 dienen dan ook prioritair te worden gebruikt om de extra bevraging vanuit de ondernemingen te beantwoorden. Op die manier kan het vliegwieleffect aan de gang worden gehouden en zullen ook de bedrijfsinvesteringen verder aanzienlijk blijven toenemen. En op termijn zal de inzet van extra middelen zo ook economisch de grootste impact hebben.

De Vlaamse overheid heeft zich trouwens al lang geleden ingeschreven in de afspraak om één derde van die totale O&O-investeringen (cf. de EU 3%-norm) met overheidsmiddelen te financieren. Anders gesteld, Vlaanderen wil tegen 2020 ruim 1% van het Vlaamse bbp investeren in onderzoek en ontwikkeling. De inspanningen van de Vlaamse regering hebben ertoe geleid dat de totaal beschikbare kredieten fors zijn toegenomen. Op basis van de recentste begrotingscijfers zouden we in Vlaanderen voor 2018 uitkomen op een recordniveau van 0,81%, wat aanzienlijk meer is dan de 0,72% in 2014 bij het begin van de legislatuur.

Als we er vanuit gaan dat de Vlaamse regering woord houdt en in 2019 – zoals gepland – in de begrotingsopmaak effectief 280 miljoen extra kredieten vrijmaakt, dan komen we voor 2019 zelfs uit op een absolute recordhoogte van 0,89%. En dan komt de 1%-target wel zeer nadrukkelijk in beeld. Mocht die opstap echter uitblijven, dan dreigen we in 2019 terug te vallen naar een niveau van 0,78% en wordt de doelstelling eigenlijk (opnieuw) doorgeschoven naar een volgende legislatuur. De Vlaamse regering kan dus bewijzen dat het haar menens is om de 1%-, en bij uitbreiding de 3%-target te halen. Heel wat ondernemingen in Vlaanderen hebben momenteel mooie innovatieprojecten lopen. Tegelijkertijd broedt het bedrijfsleven op een reeks grootschalige ambitieuze initiatieven die een nieuwe economische dynamiek kunnen teweegbrengen. Thema’s die daarbij circuleren zijn onder meer artificiële intelligentie, cybersecurity, duurzame chemie, celtherapie en gepersonaliseerde geneeskunde. De financiële injectie die de Vlaamse regering voor volgend jaar heeft beloofd, is dus meer dan welkom en kan het Vlaamse innovatie-ecosysteem – en op termijn de Vlaamse economie – een geweldig positieve impuls geven.

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd