Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Stevige prijsstijgingen op komst met directe impact op loonkosten

Stevige prijsstijgingen op komst met directe impact op loonkosten

  • 20/05/2021

De heropstart van de wereldeconomie zorgt voor toenemende inflatoire druk. Ook België zal daaraan niet ontsnappen. De inflatieopstoot van de komende maanden zal allicht vooral een tijdelijk fenomeen zijn, maar heeft via de automatische indexering wel een directe impact op de loonkosten. 

Met het aan kracht winnende economische herstel steekt ook de inflatie terug de kop op. De stijging van de inflatie, waar een aantal maanden geleden al voor gewaarschuwd werd, begint zich stilaan te manifesteren. Dat is het duidelijkst in de VS. Daar spurtten de inflatiecijfers in april naar 4,2%, het hoogste niveau sinds midden 2008.

In Europa loopt het nog niet zo’n vaart, maar trok de inflatie toch ook al aan van -0,3% eind 2020 naar 1,6% vandaag. De beweging blijft hier voorlopig nog beperkter, maar ook België ontsnapt niet aan die trend. In april werd hier een inflatie van 1,2% opgetekend.

Duurdere grondstoffen

Niettemin zit er ook bij ons de komende maanden nog een duidelijke versnelling van de inflatie aan te komen. De eerdere stijging van allerlei grondstoffenprijzen legde daarvoor al de basis. Ondertussen geven enquêtes onder ondernemingen in de industrie, de diensten aan bedrijven en de handel aan dat er stevige prijsstijgingen zitten aan te komen.

Vooralsnog ziet het er naar uit dat de inflatieopstoot vooral een tijdelijk fenomeen zal zijn gelinkt aan de heropleving van de wereldeconomie. De quasi-simultane heropstart van de globale industrie zorgt voor bottlenecks in de aanvoerlijnen van allerlei grondstoffen en inputs, wat zich vertaalt in toenemende prijsdruk.

Tot nog toe zit de versnelling in de inflatiecijfers grotendeels in de energieprijzen. De schommelingen in de olieprijs doorheen deze crisis, van zo’n 70 dollar per vat begin 2020 naar minder dan 10 dollar eind april 2020 en terug naar 70 dollar vandaag, zijn daarbij de cruciale factor. Een herhaling van dat soort prijssprongen valt de komende maanden niet te verwachten, waardoor de inflatieopstoot uit die hoek geleidelijk terug zal wegebben. 

Impact op loonkosten

Anderzijds is het waarschijnlijk dat de opwaartse prijsdruk zich geleidelijk wat breder verspreidt doorheen de economie. De combinatie van verstoorde globale productieketens, een belangrijke inhaalvraag met het einde van de crisis, massale relancemaatregelen en het economische herstel op zich zal daarvoor zorgen. Deze factoren spelen meer mee in de VS, waardoor het risico op een meer structurele inflatieopstoot daar duidelijk hoger is dan in Europa.

In België klimt de totale inflatie later dit jaar duidelijk terug boven 2%. Dat zijn geen dramatische cijfers, en hoeft op zich geen probleem te vormen voor het herstel. Niettemin vertaalt hogere inflatie zich in ons land via de automatische loonindexering wel sneller in de loonkosten dan bij onze handelspartners. Daardoor blijft in het kader van onze concurrentiepositie voorzichtigheid geboden voor de loonakkoorden die onderhandeld worden in de sectoren.      

 
 

grafiek inflatie

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom