Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Sterk regeerakkoord voor sterk Vlaanderen met sterke bedrijven”

“Sterk regeerakkoord voor sterk Vlaanderen met sterke bedrijven”

  • 30/09/2019

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is opgelucht dat er 127 dagen na de verkiezingen eindelijk een nieuwe Vlaamse regering uit de startblokken kan schieten. De vraag naar een ambitieus, verbindend en gedurfd Vlaams regeerakkoord wordt volgens Voka beantwoord. “Er ligt een sterk regeerakkoord op tafel voor een sterk Vlaanderen. We zien heel wat maatregelen die ondernemingen ondersteunen om de motor van een sterk ondernemend Vlaanderen te zijn”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. “De Vlaamse regering neemt ons voorstel voor de jobbonus over, net als heel wat van onze voorstellen voor onderwijs, innovatie en mobiliteit. Dat er geen slimme kilometerheffing voor personenwagens komt, is een minpunt. Het belangrijkste is nu om politiek ondernemerschap te tonen en de ambitie te vertalen in concrete realisaties”, aldus Hans Maertens, op basis van de huidige beschikbare teksten.

In het Vlaamse regeerakkoord ziet ondernemersorganisatie Voka heel wat maatregelen die bedrijven moeten ondersteunen om verdere groei en welvaart te brengen. “De jobbonus zal werken meer doen lonen en de werkloosheidsval tegengaan. 120.000 Vlamingen extra aan de slag krijgen, is noodzakelijk om de krapte op onze arbeidsmarkt op te lossen, maar nog niet genoeg om de tewerkstellingsgraad op het ambitieniveau van 80% te krijgen. We zijn wel tevreden dat deze prioriteit van Voka in het regeerakkoord is opgenomen, net als het blijvend om- en bijscholen van werknemers via levenslang leren”, zegt Hans Maertens. 

Op vlak van onderwijs toont Voka zich ook tevreden. “De lat moest hoger om via excellent onderwijs ook sterkere medewerkers en sterkere ondernemingen te krijgen. De gestandaardiseerde proeven, aangescherpte eindtermen en het verhoogde studierendement in het hoger onderwijs leggen die lat effectief hoger. Duaal leren, meer focus op STEM en een verbeterde zij-instroom zullen zorgen voor een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.”

Investeren in vooruitgang

Voka pleit ook voor meer gerichte investeringen in innovatie en mobiliteit. “Om van Vlaanderen een sterke kennisregio te maken, moet er verder geïnvesteerd worden in bedrijfsgerichte innovatie. Dat toekomstig minister-president Jan Jambon innovatie en digitale transformatie als speerpunt vermeldde bij de voorstelling van het Vlaamse regeerakkoord, is zeer positief. We vragen dat de Vlaamse regering, die zichzelf een investeringsregering noemt, nog een tandje bijsteekt om de overheidsinvesteringsnorm van 1% effectief te realiseren”, zegt Hans Maertens.

Daarnaast wordt er ook sterk geïnvesteerd in mobiliteitsinfrastructuur. “Je krijgt geen economische vooruitgang als het land stilstaat. Zowel onze mensen als onze goederen zullen daarmee vlotter op de weg, het spoor of het water kunnen. Dat het algemeen belang bij grote projecten zwaarder door moet wegen, is ook iets waar wij al langer voor pleiten.”

Jammer genoeg ontbreekt volgens Voka een belangrijke mobiliteitsmaatregel in het Vlaamse regeerakkoord. “Het is bijzonder spijtig dat er geen werk wordt gemaakt van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Dat is echt noodzakelijk om de files te doen afnemen”, vindt Hans Maertens.

Van ambitie naar realisatie

“Vlaanderen heeft de ambitie om zich te meten met de Scandinavische landen en een topregio te zijn binnen Europa. Voka zal erop toezien dat we dit Vlaams potentieel realiseren”, zegt Hans Maertens. “Vlaanderen moet dan wel een sprint trekken om aan te sluiten bij de kopgroep. Wij verwachten nu politiek ondernemerschap van de Vlaamse regering, namelijk doen wat ondernemingen doen: snel beslissen, uitvoeren en bijsturen. Onze ondernemingen staan klaar om te zorgen voor meer welvaart en een sterk ondernemend Vlaanderen. Wij zullen de vooruitgang blijven opmeten aan de hand van concrete KPI’s.”

Contactpersoon

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel