Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Sterk onderwijs nodig om Zweedse ambitie waar te maken

Sterk onderwijs nodig om Zweedse ambitie waar te maken

  • 11/09/2019

In 2003 behaalde Vlaanderen nog de hoogste PISA-score voor wiskunde van alle deelnemende landen. Vandaag zijn we de sterkste daler. Onderwijs is nochtans onze sleutel voor de toekomst, voor onze bedrijven en voor de hele samenleving. Hoewel de meningen soms verdeeld zijn, moet iedereen zich dan ook achter dezelfde doelstelling scharen: de leerprestaties moeten terug omhoog. Laten we de volgende Vlaamse regering daar op afrekenen. 

  • Vlaams onderwijs op mondiaal topniveau vergt een ommezwaai.
  • Een verlaging van de leerplicht tot 3 jaar zorgt voor een stevige basis.
  • In het secundair onderwijs kunnen periodieke, centrale examens de lat op een duidelijk niveau leggen.
  • Wie in het hoger onderwijs kiest om STEM- of bedrijfsgerichte opleidingen aan te bieden, scheurt financieel zijn broek.

Tijdens de lopende onderhandelingen gonst het van de ambitieuze voorstellen. Vlaanderen is in staat tot grootsheid en moet zich kunnen meten met de absolute wereldtop. Men kijk terecht naar het bedrijfsleven om dit te realiseren. Onze bedrijven hebben echter ook kampioenen nodig om zelf kampioen te worden en dit op alle niveaus: van de werkvloer tot de tekentafel, van de backoffice tot de O&O-afdeling. Dezelfde ambitie is dus ook nodig in het onderwijs. We moeten excellentie nastreven in iedere studierichting en bij alle jongeren. 

Leerprestaties omhoog

Vlaams onderwijs op mondiaal topniveau vergt wel een ommezwaai. Dat begint wat ons betreft al vroeg met een

verdere verlaging van de leerplicht tot 3 jaar. In combinatie met nieuwe ambitieuze eindtermen voor het basisonderwijs met een goede kennis van het Nederlands én een ambitieus anderstalig onderwijs zorgt dat voor een stevige basis voor alle leerlingen.

De hervorming van het secundair onderwijs vormt al jaren een aanslepende werf en staat nu eindelijk in de startblokken. Hervormingen terugschroeven mag daarom geen prioriteit zijn. Met een fors lerarentekort en een onderwijsstelsel dat alsmaar grotere budgetten opslokt terwijl de kwaliteit daalt, liggen er grotere uitdagingen in het verschiet. Men focust beter op een hervorming van het lerarenberoep, een rationeler studieaanbod, en periodieke, centrale examens die de lat voor iedereen op een duidelijk niveau leggen.

OnderwSTEM onderwijsijs en arbeidsmarkt moeten de handen verder in elkaar slaan. Het duaal leren kan en moet nog verder uitgebreid worden, ook in studierichtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs. We moeten meer jongeren aanzetten om technisch onderwijs te volgen en te kiezen voor STEM-richtingen. De attitude dat het einde van een schoolcarrière ook het einde van het leren betekent moet bijgesteld worden. Laat scholen evolueren naar professionele sociale ondernemingen die - als ze dat willen - een beroep doen op koepels en tussenstructuren. Geef hen de vrijheid om een personeelsbeleid te voeren dat kan wedijveren met de private sector en doorbreek de vlakke loopbanen, stimuleer zij-instroom en maak naast het duaal leren ook het duaal lesgeven mogelijk. 

“Bedrijven hebben kampioenen nodig om zelf kampioen te worden.”

Jonas De Raeve

Nog beter hoger onderwijs 

In het hoger onderwijs gaan de alarmbellen gelukkig niet zo hard af. Dat betekent echter niet dat het niet beter kan. Dankzij het opbod van opleidingen, aangewakkerd door het financieringsmodel, worden publieke middelen suboptimaal ingezet. Om bij de absolute wereldtop te horen binnen een bepaald studie- en onderzoeksgebied loont het vaak om een duidelijker profiel te kiezen. Maar wie vandaag kiest om STEM- of bedrijfsgerichte opleidingen aan te bieden, scheurt financieel zijn broek. Om meer internationale toptalent aan te trekken zijn bovendien bijkomende inspanningen nodig. Verder moet de studieduur en doorgedreven flexibilisering aangepakt worden zodat jongeren niet nodeloos tijd verliezen en sneller op de juiste plaats terechtkomen. 

Ten slotte ligt er een grote uitdaging op het vlak van levenslang leren. De Vlaamse universiteiten realiseren amper 8% van het levenslang leren in het publieke aanbod, onze hogescholen 13%. Die cijfers moeten omhoog. Ze moeten hiervoor educatieve en digitale technologie omarmen en een kwalitatief en flexibel aanbod voorzien voor volwassenen. 

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce