Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Stel een plan op voor je waterbeheer”

“Stel een plan op voor je waterbeheer”

  • 29/06/2021

Duurzaam waterbeheer: elk bedrijf weet dat het almaar belangrijker wordt. Maar er zijn zoveel verplichtingen, aanbevelingen en mogelijkheden, dat u soms door het bos de bomen niet meer ziet. 

Hoe prangend is het probleem van de waterschaarste?

“Wel, eigenlijk weten we dat niet precies. Doordat er in ons land te weinig peilfilters staan, hebben we te weinig gegevens. De vraag beantwoorden of het grondwaterpeil in heel Vlaanderen problematisch laag is, is dus nattevingerwerk. Bij de peilpunten die er wel zijn, zien we inderdaad dat de grondwaterstand sterk gezakt is en zeer traag weer stijgt.”

Wat kunnen we daaraan doen?

“We hebben een totaalaanpak nodig, waarbij we maximaal moeten inzetten op infiltratie. Want zelfs na dagenlange regenbuien raakt de grondwaterstand nu niet aangevuld, omdat het water niet de kans krijgt om in de bodem te dringen. Het stroomt via de riolering weg naar rivieren en zo naar zee, waarna we het niet meer kunnen gebruiken.” 

“We hebben een totaalaanpak nodig, waarbij we maximaal moeten inzetten op infiltratie.”

Jurgen Van Rompaey

In hoeverre zijn bedrijven al bezig met het thema water?

“Ondernemingen liggen er nog niet echt wakker van. We merken dat het topic vooral op de agenda komt als ze grootverbruiker zijn van leidingwater en willen besparen, of als ze er wettelijk toe verplicht worden, bijvoorbeeld bij de aanpassing van hun milieuvergunning. Nochtans kunnen ze heel wat winst boeken, zowel op financieel als op milieutechnisch vlak.”

Watermanagement

Welke oplossingen zijn er op het vlak van watermanagement?

“De eerste manier om waterverspilling tegen te gaan, is het bufferen en (her)gebruiken van regenwater. Als je tijdens natte maanden neerslag opvangt, kom je tijdens drogere periodes nooit in de problemen. Zo zal je al snel ruim de helft minder leidingwater verbruiken. Kan je het regenwater niet hergebruiken, dan kan je het misschien wel vertraagd lozen en traag laten infiltreren in de bodem. Een voorbeeldje: je bedrijfsparking kan je in waterdoorlatende bestrating aanleggen, zodat het regenwater rechtstreeks in de grond kan trekken. Heb je toch een gesloten, sterke verharding nodig om vrachtverkeer mogelijk te maken, dan is het een optie om onder de parking een infiltratiebed te voorzien, zodat het water daarin kan infiltreren en je het zo kan recuperen. Op onze website staat een calculator waarmee je kan berekenen hoeveel leidingwater je kan besparen door regenwater te gebruiken, en hoe groot je infiltratie- en buffercapaciteit is.”

Wat zijn de andere opties?

“Dankzij systemen die afvalwater filteren en zuiveren, kan je dat vuil water toch gebruiken voor productie- en reinigingsprocessen. Ook de scheiding van regenwater en vuil water kan vele liters water besparen. Regenwater verdunt afvalwater zodanig dat het moeilijker gezuiverd kan worden. Een gescheiden rioleringsstelsel verbetert niet alleen de kwaliteit van rivieren en stromen, maar kan ook wateroverlast voorkomen.”

Subsidies en projecten

Doet de overheid genoeg?

“Er zijn subsidies voor projecten rond duurzaam waterbeheer, onder meer voor bedrijven die daarrond willen samenwerken. Ik denk aan een case van een bandencentrale, een transportbedrijf en een wasserij. De wasserij heeft een klein dakoppervlak en een klein terrein om buffers te plaatsen, maar verbruikt heel veel water. De bandencentrale en het transportbedrijf hebben dan weer meer oppervlakte, terwijl ze minder water nodig hebben voor hun activiteiten. Zij kunnen met behulp van subsidies samen een buffer plaatsen en elk gebruik maken van het opgevangen regenwater. Samenwerking wordt dus zeker gestimuleerd. We merken dat bedrijven daar ook voor openstaan. Die subsdidies zijn een goede zaak, maar als het geld op is, is het op. Het zou beter zijn mocht er een langetermijnvisie zijn.”

Heeft u een concreet idee dat daarin past?

“Op het bedrijventerrein waar wij actief zijn, in Duffel, wordt vuil water collectief naar een waterzuiveringsstation gebracht. Het wordt er gezuiverd en pas daarna geloosd. De intercommunale stond in voor de infrastructuur; alle bedrijven betalen een jaarlijkse fee. Waarom zou dat systeem niet mogelijk zijn voor regenwaterdistributie? Je zou kunnen een gezamenlijke buffer aanleggen voor regenwater, met een leiding naar elke onderneming op het bedrijventerrein. Een soort groepsaankoop voor regenwater als het ware.”

Advies

Welk advies heeft u voor ondernemingen die willen nadenken over hun waterbeleid?

“Het is belangrijk om je volledige waterbeleid als een geheel te bekijken. Onderneem niet zomaar losse acties, maar maak een doordacht plan op met een expert. Met Nature Solutions zijn we zo’n 14 jaar actief in de sector. We bundelen alles onder één dak: van studie en projectplanning tot uitvoering en naservice. In de voorstudie zetten we alles gedetailleerd op een rij: de verplichtingen, alle mogelijkheden, de kostprijs van nieuwe installaties, je potentiële besparing, de subsidies waarop je een beroep kan doen,… Verantwoord waterverbruik en een gezonde waterfactuur staan voorop.”

Jullie zijn laureaat van het Voka Charter Duurzaam ondernemen. Waarom nemen jullie daaraan deel?

“Aandacht voor het milieu zit echt in ons DNA. We hebben zonnepanelen en waterdoorlatende bestrating, publicitair materiaal laten we drukken met watergebaseerde inkt, we vragen leveranciers naar verpakkingsmateriaal dat herbruikbaar of recycleerbaar is,…. Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een keurmerk waarmee we kunnen uitpakken; een bekroning voor onze inspanningen zeg maar. Onze deelname heeft ons trouwens gestimuleerd om nog een tandje bij te steken als het gaat over duurzaam ondernemen in de brede zin van het woord. Zo hebben we nu nog meer oog voor welzijn op het werk.” 

Meer info

Nature Solutions

 

imu - vzw - ovam