Skip to main content
  • Nieuws
  • Startschot voor bedrijvencommunity ‘Werken aan de Ring’

Startschot voor bedrijvencommunity ‘Werken aan de Ring’

  • 24/10/2018

netwerk
We staan vandaag voor een heleboel mobiliteitsuitdagingen: we moeten onze mobiliteit anders aanpakken. Of het nu gaat over de transportsector of over woon-werkverkeer, er is werk aan de winkel: we moeten durven inzetten op multimodaal transport en nieuwe vervoersmodellen, en op combimobiliteit en anders werken. Samenwerking tussen bedrijven is daarbij cruciaal. Daarom organiseerde De Werkvennootschap, die de Werken aan de Ring vormgeeft, met Voka een eerste congres voor bedrijven: ‘Are you Future-Proof?’.

Op dinsdag 18 september verzamelden meer dan honderd geïnteresseerden van bedrijven uit de Vlaamse rand en Brussel voor het mobiliteitscongres ‘Are you future-proof?’. Op het programma zowel aandacht voor de logistieke stromen als voor het woon-werkverkeer. Nadien konden de aanwezigen nog terecht op de mobiliteitsmarkt, waar aanbieders van innovatieve mobiliteitsoplossingen hun diensten kenbaar maakten aan – of zelfs lieten uitproberen door – de geïnteresseerden.

Iedereen expert

Het congres wilde in de eerste plaats inspireren, maar er ook voor zorgen dat de mobiliteits- of personeelsverantwoordelijken van de bedrijven elkaar beter leerden kennen. Samenwerking over de bedrijfsgrenzen heen zal cruciaal zijn om de Vlaamse rand niet volledig te doen stilstaan.

Daarom naast enkele experten (zijn we dat niet allemaal een beetje?) ook mensen en ondernemers die vanuit hun eigen bedrijf en ervaring konden meepraten over de problematiek én de oplossingen. Een praktijkgetuigenis over fietsen of een biertrein werkt beter dan een theoretische uiteenzetting, nietwaar?

No-drive zone

Vanuit de logistieke sector kwam er waardering voor de plannen, maar er werden ook enkele bezorgdheden geuit. Voornamelijk een mogelijks samenvallen van de werken aan de Ring rond Brussel en zijn Antwerpse evenknie. Voor het verkeer op de Oost-Westas is er immers geen alternatief dan de R0 (rond Brussel) of de R1 (rond Antwerpen). Als er op beide ringwegen tegelijk zware hinder is, creëert men een ‘no-drive zone’, wordt gevreesd. Later nog verzwaard zelfs tot een ‘death zone’.

De sector kan uiteraard zelf initiatieven nemen. Zo moet het aantal lege of halflege vrachten beperkt worden, moet er nog meer ingezet worden op vervoer via de binnenvaart of spoorlijn en wil de sector gerust wat meer flexibiliteit aan de dag leggen door meer 's nachts te rijden. Maar dan moet de gehele logistieke ketting er wel op aangepast worden. Om 3u ’s nachts met een vrachtwagen aankomen aan een depot is immers nutteloos als er in dat depot pas vanaf 6u ’s morgens gewerkt wordt.

Hoe het dan wel moet? Door samenwerking en doorzettingsvermogen. Want niet alle projecten geraken even snel gerealiseerd.

Allemaal homo’s

Na de koffie was er tijd voor een kleine filering van ons mobiliteitsbeleid. Belangrijk was vooral het concept mobiliteitssolidariteit. Daarmee wordt het EN-EN-verhaal, dat Voka altijd onderschreven heeft, ondersteund en wordt weggegaan van het soms dogmatische en polariserende gedachtegoed. Zowel door betonboeren als fietsfundamentalisten. De homo multi mobilis was volgens Jan Borré aan een opmars bezig. De oplossingen zijn immers beschikbaar, alleen de infrastructuur en de wil om te veranderen ontbreekt nog. Gelukkig niet bij iedereen. Vier panelleden mochten de initiatieven uit hun bedrijf voorstellen.

Drie daarvan kwamen uit onze regio: Octa+, Deloitte en UZ Brussel. Hun aanpak vertoonde opvallende gelijkenissen. Alles van bovenaf beslissen? Geen sprake van! Net door het personeel te betrekken en hun persoonlijke bevindingen mee te nemen, kom je door betere inzichten. Één algemeen beleid? Aanlokkelijk voor wie er niet te veel moeite in wil steken, maar om echt een kans op slagen te hebben, is flexibiliteit noodzakelijk. Maak werk van verschillende alternatieven en laat de mensen zelf hun oplossingspakket samenstellen.

En vooral: begin er gewoon aan en stuur gaandeweg bij. Zonder meteen een gigantisch effect te verwachten. Een goed mobiliteitsproject implementeren kost tijd en geld. Maar uren verliezen in de files, medewerkers verliezen en constant nieuwe werknemers zoeken en opleiden, evenzeer.

Binnen enkele jaren zal een ‘perfect storm’ er voor zorgen dat we niet anders kunnen dan het autosolisme tegen te gaan door gebruik te maken van verschillende alternatieven. Wie er nu al mee start en experimenteert, heeft alvast een streep voor.

werken aan ring


MINISTER WEYTS LANCEERT MOBILITEITSCOACHES VOOR BEDRIJVEN

Minister van Mobiliteit Ben Weyts verzorgde het slotwoord op het congres. Hij had ook een primeur mee: vanaf 2019 zullen twee mobiliteitscoaches bedrijven bijstaan bij de opmaak en de implementatie van mobiliteitsplannen. “Die mobiliteitscoaches komen er eigenlijk op vraag van de bedrijven”, zei de minister. “We hebben vorig jaar in samenwerking met Voka een mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager aangesteld om bedrijven en ondernemers te informeren over de Werken aan de Ring. Veel bedrijven waarderen die info, ze geven ook aan dat ze nog meer in de diepte willen werken”.

Meer info

kasper.demol@voka.be


 

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie oktober 2018.

Proximus
ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad