Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Staking in openbare sector is onverantwoordelijk

Staking in openbare sector is onverantwoordelijk

  • 31/05/2022

De staking in de openbare sector is onverantwoordelijk en gevaarlijk. Op een moment dat de concurrentiepositie van onze bedrijven al erg wankel is, schoppen de stakers ze verder onderuit. Vele ondernemingen en medewerkers zullen hinder ondervinden door de geplande acties: geen openbaar vervoer, geen kinderopvang enz. De komende weken en maanden worden soortgelijke acties in het vooruitzicht gesteld. De verantwoordelijkheidszin is volgens Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant ver te zoeken.

De vakbonden hebben oogkleppen op. Ze blijven bewust blind voor de precaire situatie in de rest van de wereld. Er woedt een oorlog in Europa. In de landen rondom ons wordt daarom een voorzichtig beleid gevoerd en worden de lonen gematigd. In België zien we door de automatische loonindexering de loonkostenhandicap met onze buurlanden zienderogen oplopen, ten koste van onze economie en welvaart. We spelen met vuur en de rekening zal later dubbel betaald worden”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Vlaams-Brabant.

Wazige motivatie

De stakers komen in het verweer tegen de algemene malaise in de publieke sector. Die erg wazige motivatie moet het gebrek aan echte argumenten verbergen.

Net deze week worden immers de lonen van overheidspersoneel opnieuw met +2% aangepast, en dat al voor de vierde keer sinds oktober 2021. Wie werkt in de publieke sector heeft door die erg snelle automatische loonindexering een directe compensatie voor de stijgende inflatie.

De publieke sector is daarenboven vandaag al omvangrijk: 1 op 3 jobs in België is een overheidsjob. Binnen de EU weegt enkel in Zweden en Denemarken de publieke sector nog zwaarder door.

Koopkracht blijft wél toenemen

Wat de vakbonden ook mogen beweren, blijft de gemiddelde koopkracht van de mensen toenemen. Het reëel beschikbaar inkomen van de Belgische huishoudens zal volgens de Nationale Bank met 6% groeien in de periode 2022-2024. De lonen compenseren de gestegen inflatie.

Het zijn in de eerste plaats de private werkgevers die de factuur van die inflatie betalen. De loonindexeringen kosten nu al meer dan 22 miljard euro, integraal te betalen door de private sector.

De ondernemingen kampen ondertussen zelf met sterk gestegen energiekosten, bevoorradingsproblemen en een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Meer dan de helft van de bedrijven geeft aan dat ze die gestegen kosten niet (volledig) kunnen doorrekenen.

We zouden beter rond de tafel zitten om te werken aan een beter en breder kader voor welvaartscreatie in dit land in plaats van energie te verspillen aan onverantwoorde en gevaarlijke stakingen. De vakbonden poken daardoor de extremen op en maken toekomstige hervormingen minder waarschijnlijk”, besluit Kris Claes.

Contactpersoon

Kris Claes

Gedelegeerd Bestuurder

Proximus