Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Staking heeft beperkte impact, maar elke impact is te veel

Staking heeft beperkte impact, maar elke impact is te veel

  • 29/03/2021

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen stelt vast dat de nationale staking slechts beperkt wordt opgevolgd. Dat leert een steekproef bij meer dan 100 ondernemingen uit verschillende sectoren in West-Vlaanderen. In enkele industriële bedrijven is de impact van de staking wel sterk voelbaar; in dienstensectoren dan weer niet. “Mensen staken gelukkig vandaag niet massaal. In de grote crisis die we allemaal doormaken, tonen medewerkers meer realiteitszin dan hun vakbondsleiders. De crisis overwinnen we samen, werkgevers en werknemers. De sociale partners hebben hetzelfde objectief: duurzame economische groei realiseren zodat de te verdelen taart groter wordt voor iedereen. Laat ons hopen dat deze mislukte staking ook een keerpunt mag vormen in het sociaal overleg en dat er zo snel mogelijk opnieuw onderhandeld wordt”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Op de ochtend van de staking heeft Voka West-Vlaanderen bedrijven opgebeld met de vraag of er gestaakt werd en wat daarvan de impact is. Voka West-Vlaanderen contacteerde meer dan 100 bedrijven van verschillende grootte en uit diverse sectoren. Om 10 uur in de voormiddag is de situatie als volgt:

  • Enkel in een aantal grote industriële bedrijven worden problemen gemeld en in een beperkt aantal ligt de productie geheel of gedeeltelijk stil. Externe leveranciers worden teruggestuurd door de stakers en krijgen geen toegang tot het bedrijf. Vanuit Voka West-Vlaanderen betreuren we dit ten zeerste.
  • In ondernemingen uit dienstensector wordt amper hinder gemeld. Vakbondsafgevaardigden weigeren vandaag deel te nemen aan digitale videovergaderingen.
  • We hebben op dit moment geen meldingen van problemen met stakingspiketten, maar we volgen de situatie op de voet op.

Voka West-Vlaanderen concludeert dat er beperkte hinder is door de staking. Het lijkt erop dat slechts een beperkt aantal medewerkers aan de staking deelneemt. Al levert ook deze staking vermijdbare schade op en blijft het onbegrijpelijk dat de vakbonden bereid zijn om onze broze economie een extra klap te verkopen. We mogen absoluut niet vergeten dat elke staking de reputatie van ons land en onze bedrijven aantast in het buitenland.

Uit de telefonische contacten blijkt dat veel ondernemingen op voorhand afspraken hebben gemaakt met hun personeelsleden. Zo hadden de werkgevers zicht op de werkbereidheid bij het personeel en konden voorzorgen worden getroffen opdat de bedrijfscontinuïteit niet in het gedrang zou komen.

Voka West-Vlaanderen roept de federale sociale partners op om morgen opnieuw rond de tafel te gaan zitten en een akkoord te sluiten dat nodig is om de competitiviteit van onze bedrijven te garanderen en de sociale vrede te waarborgen. “Sociale vrede is een belangrijke voorwaarde voor de relance van onze economie. Laat ons energie steken in samen groeien en niet met getrokken messen tegenover elkaar blijven staan. Vandaag heeft duidelijk aangetoond dat er geen draagvlak is voor verder sociaal conflict”, besluit Bert Mons.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag