Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Stakeholders winnen bij bedrijven aan belang”

“Stakeholders winnen bij bedrijven aan belang”

  • 05/10/2020

De corona-crisis sloeg geen gaten in de omzet van communicatiebureau FINN Agency. “Onze klanten bleven het belang van communicatie inzien. Ondernemers beseffen meer dan ooit dat een bedrijf kan staan of vallen door zijn reputatie’, legt Kristien Vermoesen, managing director uit. Zij ziet bij vele bedrijven de balans steeds meer verschuiven van shareholder naar stakeholder capitalisme, waarin maatschappelijke relevantie en duurzaamheid centraal staat.

Tekst: Mathieu Wouters en Jan Van Doren - Foto’s: Erik Leyman (Studio Dann)

Kristien Vermoesen is van vele markten thuis. De voormalig journaliste stampte communicatiebureau FINN uit de grond samen met Raf Weverbergh, is moeder van twee en ambassadeur van het European Network of Female Entrepreneurship. Als ingeweken Brusselaar heeft ze bovendien een eigen kijk op onze hoofdstad. Stof genoeg om over te praten, maar beginnen doen we met een topic waar niemand onderuit kan: corona. 

FINN Agency moest geen afvloeiingen doorvoeren door corona en maakte zelfs geen gebruik van steunmaatregelen als tijdelijke werkloosheid. “Dat is opmerkelijk, omdat communicatie en PR vaak posten zijn waar als eerste op bespaard wordt in crisistijden”, merkt Vermoesen op. “Maar onze klanten bleven het belang van communicatie inzien. Het toont de gegroeide maturiteit over het belang van communicatie, ook in crisistijden.”

Tijdens het hoogtepunt van de crisis moest FINN vooral inspringen bij de ad hoc communicatie, onder andere door reorganisaties bij klanten en hun acute overlevingsmodus. Vermoesen: “Het is logisch dat thema’s als verantwoord en duurzaam ondernemen afgelopen maanden naar de achtergrond verschoven, maar ze zijn niet verdwenen. Dat ook de EU al aangaf door te gaan met de Green Deal bevestigt alleen maar het belang ervan”. 

“Precorona gaven steeds meer bedrijven aandacht aan hoe ze in de maatschappij het verschil kunnen maken, onder meer op vlak van duurzaamheid en diversiteit. Het benieuwt me of dit zich zal doorzetten. Vaak denkt men dat dit mooipraterij is, maar uit gesprekken met bedrijfsleiders merk ik toch dat zij dit oprecht hoog op de agenda zetten. De balans verschuift van een enge focus op winst en aandeelhouders naar een brede focus op alle belanghebbenden: medewerkers, klanten, de maatschappij,....”

Of corona dat nog extra heeft versterkt, is nu nog niet in te schatten, zegt Vermoesen. “Naar mijn aanvoelen zal de interesse bij bedrijven in het creëren van maatschappelijke meerwaarde zich doorzetten. Veel hangt af van het beleid. De EU vaart met haar streven naar een groene economie een heel andere koers dan de VS.” 

Kristien Vermoesen

Nood aan visie

Als ze het coronarapport voor de beleidsmakers moet maken, is Vermoesen eerder positief. “De beste stuurlui staan aan wal, maar binnen de context van deze ongeëvenaarde situatie, deden de overheden wat ze konden. De noodhulp en korte termijn aanpak is zowel voor het indammen van het virus als op economisch vlak nuttig gebleken. Alleen verwacht ik nu dringend de volgende stap. Het is tijd om een strategische visie uit te werken om definitief de crisis achter ons te laten. De naschokken op economisch vlak moeten nog komen en we moeten ons daar nu voor wapenen.”

Gaat het over de verplichte sluiting van scholen, slaat de mildheid van Vermoesen om: “Die maatregel was erg zwaar. Ik vrees voor bepaalde leeftijdsgroepen een leerachterstand. Er was – terecht – veel geloof in technologische middelen en afstandsonderwijs, maar een 8- of 10-jarige is geen volwassene en bovendien zette dit heel veel druk op werkende ouders.”

Brusselse dualiteit

Zowel FINN Agency als Kristien Vermoesen zelf zijn gevestigd in Brussel. Een bewuste keuze, maar niet de gemakkelijkste, geeft ze toe. “We wonen en werken hier ontzettend graag maar stellen nog steeds vast dat er iets schort met het imago van de hoofdstad, zeker in Vlaanderen. Vlamingen komen hier dagelijks werken, maar vertrekken daarna meteen weer naar huis. Anderzijds zie je veel jonge ‘inwijkelingen’ in Brussel komen wonen, maar van zodra er kinderen komen of ze een huis willen kopen, merk je dat ze de stad weer ontvluchten.”

“We zouden een prachtige, aantrekkelijke metropool kunnen zijn. Het stadsbestuur en het gewest doen inspanningen om de leefbaarheid te verbeteren, maar de frustratie is dat bestaande structuren of gemeenten dwarsliggen waardoor makkelijke beslissingen te veel tijd nemen.”

Brussel is een stad van dualiteiten, vindt Vermoesen. “Er is die clash tussen ambitie en uitvoering, het geschipper tussen aandacht voor de pendelaar en de eigen inwoners. Ook de relatie tussen Brussel en Vlaanderen is duaal. De hoofdstad heeft veel te danken aan Vlaanderen, denk alleen al aan het onderwijs dat een erg hoog niveau haalt en het fantastisch Vlaamse cultuuraanbod. Toch pakt de mayonaise tussen de twee niet echt. Er ontbreekt begrip en respect. Als dat er is, komt die samenwerking vanzelf, maar er is nog een hele weg af te leggen.”

Kristien Vermoesen 2

Cultuurswitch voor meer diversiteit

Een hele weg is ook wat het vrouwelijk ondernemerschap moet afleggen, al gaat het wel de goede kant op, zegt Vermoesen. Steeds meer vrouwen ondernemen en ze doen het ook financieel goed. Waar is er nog ruimte voor verbetering? “Het moet vanuit de vrouw zelf komen, maar ik geloof heel erg in het belang van omgevingsfactoren. Vrouwen zijn vaak kritischer voor zichzelf dan mannen en moeten zo meer twijfels overwinnen. Een sterke omgeving die hen daarbij steunt, maakt dan een groot verschil. Bij wijze van boutade zei ik ooit dat als je als vrouw wil ondernemen, je eerst een goed lief moet zoeken. Een partner die echt achter je staat, kan doorslaggevend zijn.”

Zouden meer quota kunnen helpen? “Ja en nee. Quota zijn goed om een eerste beweging in gang te zetten. Maar anderzijds zijn het lapmiddelen die niet echt duurzaam zijn, het blijven verplichtingen. Wat nodig is, is een cultuuromslag waarin man en vrouw écht gelijkwaardig zijn. Ik denk dan ook aan een gelijke taakverdeling in familieverband, volwaardig vaderschapsverlof zodat de lasten van kinderen niet alleen op de vrouw vallen…”

Vermoesen is ambassadeur van het European Network of Female Entrepreneurship en werkt actief aan het stimuleren van vrouwelijk ondernemen. “Ik pleit voor diversiteit in alle lagen van de maatschappij. Het is ontzettend belangrijk dat we alle beschikbare talenten gebruiken.  Nu zien we nog te weinig de vrouwelijke kant in het ondernemerschap. Vrouwen hebben andere kwaliteiten dan mannen, zoals juniors iets hebben dat seniors niet hebben. Juist die diversiteit kan zorgen voor sterk beleid en duurzame, maatschappelijke oplossingen.”

Precorona ging er steeds meer aandacht naar purpose driven ondernemen. Na de crisis zullen we het verschil zien tussen zij die het echt menen en de opportunisten.

Kristien Vermoesen, managing director FINN Agency

Communicatiestrategie voor starters én gevestigde bedrijven

“Starters raad ik aan om tijd te nemen om hun visie uit te werken. Ga niet meteen mee in het economische verhaal maar sta stil bij wat je wil bereiken met je bedrijf of wat je wil verbeteren. Alle communicatie vertrekt vanuit de vraag “wat zou de wereld missen als mijn bedrijf er niet was?”.

“Bedrijven die al gevestigd zijn, kunnen bouwen aan tought leadership. Bekijk wat de grote maatschappelijke problemen vandaag zijn en bedenk hoe jouw onderneming daar een oplossing in kan bieden. Hanteer een verfrissende blik op die kwesties en communiceer daarover via alle mogelijk kanalen.”

Contactpersoon

Artikel uit publicatie