Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Stadstol houdt Brussel in code rood voor pendelaar

Stadstol houdt Brussel in code rood voor pendelaar

  • 15/10/2020

Met de plannen van de Brusselse regering voor de invoering van een tolheffing voor automobilisten zullen pendelaars nog meer het hoofdstedelijk gewest mijden. Het Brussels gewest betaalt nu reeds een zware tol door de coronacrisis. Door pendelaars bijkomend te belasten, raakt de Brusselse economie nog meer in het slop.

De Brusselse regering zet door met haar plannen voor de invoering van een tolheffing, blijkt uit diverse bronnen. De heffing zou bestaan uit een belangrijk vast deel voor elke wagen die Brussel aan doet, weliswaar verschillend voor de spits- en daluren. Dat vast tarief neemt toe met het vermogen van de wagen, en daar bovenop komt er een variabel deel volgens gereden kilometers.

De Brusselaars zouden gecompenseerd worden door een afschaffing van de belasting op de inverkeerstelling en de wegenbelasting. Maar voor pendelaars van buiten Brussel is er geen compensatie. Zoals de plannen er nu voorliggen, kost de Brusselse stadstol voor een doorsnee wagen al snel 8 euro per dag, tijdens de spitsuren. "Dit zal veel pendelaars afschrikken om nog naar Brussel te komen om te werken, winkelen, of van de horeca en cultuur te genieten. Het zal dus ook de Brusselse economie nog meer pijn doen, bovenop de corona-crisis, en dreigt ook op langere termijn Brussel uit de markt te prijzen", vreest Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan.

Niet smart, wel belastingverhoging

Voka is voorstander van een slimme km-heffing, voor zover automobilisten ook voldoende alternatieven hebben en de fiscale lasten niet stijgen. Deze Brusselse stadstol is onvoldoende smart, ze bevat een te hoog vast gedeelte. Voor de pendelaars komt ze neer op een eenzijdige belastingverhoging. En de pendelaar heeft onvoldoende alternatieven ter beschikking. Het openbaar vervoer staat door de Corona-pandemie onder druk waardoor meer pendelaars de wagen nemen uit veiligheidsoverwegingen. Bijkomende fietswegen zijn een goede zaak, maar kunnen slechts een beperkt deel van het pendelverkeer opvangen. En alsnog zijn er onvoldoende overstapparkings ter beschikking van pendelaars.

Alternatieven en samenwerking

Voka Metropolitan roept de Brusselse regering op om vooraleer werk te maken van een slimme km-tolheffing, prioritair te werken aan een betere bereikbaarheid van Brussel door een reeks op stapel staande werven te versnellen, in samenwerking met de Vlaamse en federale overheid. Het gaat om de optimalisering van de ring, de tramlijnen tussen de Vlaamse rand en Brussel, overstapparkings, de uitbreiding van de het GEN, ...

Voka Metropolitan dringt er verder op aan om inzake de invoering van een slimme km-heffing werk te maken van een samenwerkingsakkoord tussen het Brusselse en Vlaamse gewest, om te vermijden dat de Vlaamse pendelaar eenzijdig wordt belast.

Contactpersonen