Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Stad Tienen ‘vergeet’ haar economie en bedrijven in beleidsplan 2020-2025

Stad Tienen ‘vergeet’ haar economie en bedrijven in beleidsplan 2020-2025

  • 06/12/2019

Gisteren maakte het Tiense stadsbestuur haar nieuwe beleidsplan bekend. Opvallend afwezig: de broodnodige groei van het economisch weefsel en het aantrekken van ondernemingen naar regio Tienen. Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant ziet ondernemerschap als motor voor regionale ontwikkeling en verwijst naar het memorandum met aanbevelingen dat in 2018 aan alle politieke partijen en partijbesturen werd overhandigd. Voka nodigt het stadsbestuur uit voor dialoog om meer prioriteit te geven aan ondernemerschap en dit te vertalen naar concrete acties in 2020-2025.

Tienen heeft potentieel voor economische groei. Een gemiste kans van het Tiense bestuur

Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka Vlaams-Brabant

Dalende werkgelegenheid

Tienen is steeds de productieregio bij uitstek geweest in onze provincie Vlaams-Brabant. De laatste decennia stonden deze sterk onder druk van de internationale concurrentie. Dit leidde tot een grote daling van output en werkgelegenheid in de regio. Tienen heeft recent haar tanende historische economische activiteiten weten om te buigen naar een toekomstige groeimotor, gebaseerd op voeding, voedsel voor dieren en gezondheid. Om deze tendens verder te zetten, is steun voor ondernemerschap in de regio cruciaal. Het nieuwe beleidsplan maakt echter geen gewag van de verdere uitbouw hiervan.

“Tienen heeft een rijkdom aan industrie. We verwachten op zijn minst dat deze stad haar nek hiervoor uitsteekt. Het stadsbestuur moet alles op alles zetten om deze economische troeven niet in de weegschaal te leggen. Bovenal moet lokaal ondernemerschap hoger op de prioriteitenlijst komen van het bestuur”, zegt Walter Kestens, Voorzitter Voka Regio Zuid-Hageland.

“Net nu de Tiense regio extra nood heeft aan initiatieven om de bedrijvigheid en vooral de tewerkstelling te stimuleren, laat de stad dit achterwege. Tienen heeft zeer zeker potentieel voor economische groei. Onder andere door de nog aanwezige ruimte om ondernemingen te ontwikkelen. Een zeer schaars goed in onze provincie. En een gemiste kans van het Tiense bestuur”, sluit algemeen directeur van Voka KVK Vlaams-Brabant Peter Van Biesbroeck aan.

We verwachten op zijn minst dat de stad Tienen haar nek uitsteekt voor onze enorme rijkdom aan industrie.

Walter Kestens, voorzitter Voka Regio Zuid-Hageland

Pleidooi voor ondernemend bestuur en ruimte om te ondernemen

VOKA Vlaams-Brabant definieerde in haar memorandum 20 punten voor ondernemen. Een selectie:

  1. Het is uiterst noodzakelijk voor de Tiense regio om nieuwe innovatieve bedrijven aan te trekken en zich op nieuwe nichemarkten te richten. Dit kan alleen als het stadsbestuur het noodzakelijk kader biedt waardoor bedrijven en investeerders opnieuw interesse zou krijgen in deze mooie regio.
  2. Rationalisering eigen gemeentelijke belastingen: We vragen een degressieve afbouw van louter financierende eigen gemeentelijke belastingen in de loop van de volgende legislatuur (bijvoorbeeld de belasting op drijfkracht). 
  3. Mobiliteitsshift: ontsluiting noordelijke ring en inzetten op duurzame mobiliteit voor bedrijven.
  4. Meer inspraak voor ondernemers in het economisch beleid: Ondernemende lokale besturen moeten zorgen voor een bedrijfscultuur die openstaat voor initiatief en expertise vanuit de samenleving.

Samen ondernemen in 2020-2025

VOKA Vlaams-Brabant nodigt het Tiense stadsbestuur uit om verder te bouwen op de acties uit het verleden en samen rond de tafel te zitten. Dit om concrete acties voor ondernemerschap op de agenda te zetten en te realiseren. VOKA Vlaams-Brabant is ervan overtuigd dat het stimuleren van ondernemerschap alle belanghebbenden van de regio ten goede zal komen. 

Contactpersonen

Pascal Caroyer

Adviseur Belangenbehartiging Hageland

Peter Van Biesbroeck

Algemeen Directeur

Proximus