Skip to main content
Map

Splits Limburg niet op

  • 02/04/2021

De samenwerking in onze provincie is al jarenlang een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen. Onze organisaties zetten de afgelopen decennia samenwerkingen op waarmee ze efficiënter en meer kostenbesparend gingen werken. De Vlaamse overheid wil die samenwerkingsverbanden met een nieuwe wet opdelen in verschillende kunstmatige regio’s, een actie die deel uitmaakt van de regiovorming. Hiermee wil het de bestuurlijke versnippering tegengaan en komaf te maken met het kluwen aan lokale samenwerkingen. 

De splitsing in verschillende regio’s negeert de socio-economische realiteit van Limburg en negeert straal de aanbevelingen van de gouverneur, burgemeesters en middenveldorganisaties. We moeten ons zonder dialoog en overleg aanpassen aan politiek opgelegde regio’s die onze succesvolle operationele werking verstoort met negatieve financiële en personele gevolgen. Ze houden geen rekening met historisch opgebouwde entiteiten en ontplooide werkingsmodellen die vorm kregen op maat van doelgroepen, problematieken, bereikbaarheid, regionale kenmerken enzovoort.

Eén Limburg, efficiënter Limburg

Wat is nu juist het concrete probleem van een opdeling? Wel, een kunstmatige opdeling in verschillende regio’s dwingt heel wat organisaties die Limburgs georganiseerd zijn, vaak op vraag van hogere overheden, om in verschillende regio’s telkens aan evenveel overlegtafels te zitten. Je krijgt een overlegcarrousel met een duur prijskaartje: minder efficiëntie, geen tijdwinst, geen afstemming en meer kosten in plaats van kostenbesparing. Het personeelsbestand laat zelfs niet toe om aan zoveel overlegtafels aan te schuiven. Meer dan ooit zullen we moeten samenwerken om deze coronacrisis te overbruggen, maar onze provincie heeft daarbij écht geen nood aan meerdere ‘vergaderviaducten’.

Uiteindelijk hebben we allemaal samen maar één doel voor ogen: het recht op hulp- en dienstverlening voor elke Limburger bewaken en garanderen. 

Daarom pleiten wij voor het behoud van de regio Limburg als werkbare schaalgrootte waarin we de samenwerkingsverbanden verder kunnen uitrollen. Uiteraard blijven kansen voor specifieke en functionele subregio’s mogelijk. Uiteindelijk hebben we allemaal samen maar één doel voor ogen: het recht op hulp- en dienstverlening voor elke Limburger bewaken en garanderen. 

Limburg vernieuwt

Als de enige verklaring  voor samenwerking ligt in “dat is historisch zo gegroeid”, dan moet de regiovorming daar een gericht antwoord op bieden. Maar als het uitgangspunt steunt op doordachte samenwerking, mag deze regiovorming dat niet in de weg staan. We bewijzen iedere dag opnieuw we hoe onze provincie telkens opnieuw het voortouw neemt in baanbrekende samenwerking: SALK-plan, SALKturbo, de POM-werking, het Limburgs Energiehuis, Limburg.net, Cultuur Offensief Limburg, de vervoersregio, de mutualiteiten, de vakbonden, de welzijns-, gezondheids- en onderwijsactoren, werkgeversorganisaties, bedrijven enzovoort. 

Bovendien bewijst Limburg dat het een ideaal labo is voor maatschappelijke vernieuwing en innovatie. We hebben van Limburg een dynamisch en attractief merk gemaakt waarmee we een voorbeeld zijn voor Vlaanderen. Straf dat onze regering die adelbrief straal negeert. 

Het beleid staat in deze regiovorming lijnrecht tegenover de realiteit, hoewel beiden op dezelfde lijn moeten zitten. Limburg bewijst in haar samenwerkingen alvast dat het dat wel kan. 

Geloof jij net als meer dan 50 Limburgse organisaties in één Limburg? Teken de petitie op redlimburg.be