Skip to main content
 • Nieuws
 • Sociale verkiezingen 2020: de wet is gepubliceerd

Sociale verkiezingen 2020: de wet is gepubliceerd

 • 30/04/2019

Tussen 11 mei en 24 mei 2020 moeten heel wat ondernemingen (opnieuw) de stembusgang organiseren voor de verkiezing van een comité voor preventie en bescherming op het werk (min. 50 werknemers) en/of een ondernemingsraad (min. 100 werknemers).

De nieuwe wet 'houdende organisatie sociale verkiezingen' is op 30/04/2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en bevat enkele belangrijke wijzigingen die meteen een impact hebben voor veel werkgevers.

De referteperiode voor de berekening van de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling is niet langer het kalenderjaar dat het jaar van de sociale verkiezingen voorafgaat, maar is reeds aangevangen op 01/10/2018. (Zie ook Sociale verkiezingen: wat telt er voor u?)

De uitzendkrachten tellen in de berekening van deze oprichtingsdrempels mee in het tweede kwartaal van 2019 (01/04/2019-30/06/2019).

Niet alle uitzendkrachten tellen mee; om dubbeltelling te vermijden, tellen de uitzendkrachten die een vaste werknemer vervangen van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst niet mee. Om te kunnen controleren of de interimarissen op een correcte manier in aanmerking werden genomen voor de berekening van de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling, moet de gebruiker een register bijhouden, waarin voor deze uitzendkrachten de volgende gegevens worden genoteerd:

 • het nummer van inschrijving, 
 • de naam en de voornaam,
 • het begin van de tewerkstelling,
 • het einde van de tewerkstelling,
 • het uitzendbureau dat hem tewerkstelt,
 • zijn wekelijkse arbeidsduur.

Het gemiddelde van de uitzendkrachten die ter beschikking worden gesteld van een gebruiker, wordt dan berekend door het totaal aantal kalenderdagen dat elke uitzendkracht werd ingeschreven in het register, te delen door tweeënnegentig. Wanneer het werkelijke uurrooster van een uitzendkracht geen 3/4 van een voltijds uurrooster in de onderneming is, wordt het totaal aantal kalenderdagen waarop hij in het register ingeschreven werd, gedeeld door twee.

Een nieuwigheid bij de organisatie van de sociale verkiezingen in 2020, is dat een onderneming de mogelijkheid wordt geboden om vrijgesteld te worden van deze verplichting tot het bijhouden van een register van uitzendkrachten, indien men minstens 100 vaste werknemers tewerkstelt. Het wetsvoorstel bevat hiertoe een aantal voorwaarden:

 • Unaniem akkoord van de ondernemingsraad. Ondernemingen die nog geen ondernemingsraad hebben, kunnen dus geen gebruikmaken van deze vrijstelling;
 • Binnen de 30 dagen na inwerkingtreding van de wet. U heeft dus nog maar 30 dagen de tijd om dit akkoord te bekomen en te formaliseren!

Andere nieuwigheden zijn:

 • Invoering van het stemrecht voor uitzendkrachten;
 • Verregaande versoepeling van de mogelijkheid om de stemming elektronisch te laten verlopen. 

Wenst u advies bij de opmaak van bepaalde documenten? Heeft u andere vragen in aanloop naar de sociale verkiezingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via caroline.vandegehuchte@voka.be, of kom naar onze Voka Actua op 14 mei. 

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag