Skip to main content
  • Nieuws
  • Sociale verkiezingen 2020: bent u er klaar voor?

Sociale verkiezingen 2020: bent u er klaar voor?

  • 18/02/2019

In mei 2020 vinden in duizenden ondernemingen de vierjaarlijkse sociale verkiezingen plaats. Hiermee kunnen de werknemers hun vertegenwoordigers kiezen in het comité voor preventie en bescherming op het werk en in de ondernemingsraad. Aan de verkiezingsdag gaat een strikte procedure van 150 dagen vooraf, die al start in december 2019. Tijd dus om te checken of ook u er klaar voor bent!

Op woensdag 27 maart 2019 maken experten Inger Verhelst en Olivier Wouters, beiden advocaat-vennoot bij Claeys & Engels, u wegwijs in deze technische materie. Voor meer info en inschrijvingen, klik hier! Als voorsmaakje legde Voka Vlaams-Brabant hen al enkele vragen voor:

Inger Verhelst - Claeys & Engels
Inger Verhelst - Claeys & Engels

Waarom moeten bedrijven nu al bezig zijn met de sociale verkiezingen? Die zijn toch maar in 2020?

Inger Verhelst: "Het klopt dat de verkiezingen zelf maar plaatsvinden in mei 2020, maar hieraan gaat een lange en strikte procedure vooraf. Deze procedure start al in december 2019. In heel wat bedrijven maakt dit voor HR in die periode een quasi fulltime-taak uit. Niemand wil immers een procedurestap missen en dus is een goede voorbereiding goud waard!"

Welke werkgevers moeten verkiezingen organiseren?

Olivier Wouters: "De regel is dat ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstellen moeten verkiezingen organiseren voor een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Vanaf 100 werknemers moeten ook verkiezingen worden georganiseerd voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad. De telling gebeurt over een referteperiode. Recent heeft de Nationale Arbeidsraad hierover een advies uitgebracht. Hierin staat dat de telling moet gebeuren van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. Ook uitzendkrachten tellen mee als ze tewerkgesteld worden tijdens het tweede kwartaal van 2019, behalve als zij tijdelijk een vaste werknemer vervangen wiens arbeidsovereenkomst in haar uitvoering is geschorst. De referteperiode moet wel nog eerst in de wet formeel bevestigd worden."

Olivier Wouters - Claeys & Engels
Olivier Wouters - Claeys & Engels

Wat zijn de belangrijkste kernbegrippen die jullie tijdens het seminarie zullen bespreken?

Inger Verhelst: "Wij zullen in de eerste plaats het begrip 'technische bedrijfseenheid' (TBE) onder de loep nemen. Het is immers op dat niveau dat bepaald moet worden of er verkiezingen worden georganiseerd. Dit begrip valt niet altijd samen met het begrip 'juridische entiteit' (een nv, bvba, vzw,…). In sommige gevallen bestaat een juridische entiteit uit meerdere TBE’s, en in andere gevallen bestaat een TBE uit verschillende juridische entiteiten."

Olivier Wouters: "Voorts zullen we toelichten hoe het aantal werknemers berekend moet worden. Het gaat dan over welke werknemers in aanmerking moeten worden genomen. En wat met expats, SWT-ers, (schijn-)zelfstandigen, langdurige zieken, studenten, uitzendkrachten, enz."

Inger Verhelst: "Ook het begrip 'leidinggevend personeel' wordt grondig geanalyseerd. We doen dit op basis van concrete voorbeelden uit de rechtspraak van alle Belgische rechtbanken die we met ons kantoor elke vier jaar grondig screenen. Dit zijn de personen die in de ondernemingsraad en het CPBW de werkgever zullen vertegenwoordigen."

Wie zegt verkiezingen, zegt kandidaten. Welke ontslagbescherming genieten zij?

Olivier Wouters: "Alle kandidaten genieten een specifieke ontslagbescherming. Zij kunnen enkel ontslagen worden wegens een dringende reden die eerst door de rechter goedgekeurd moet worden, of wegens een economische reden die de werkgever eerst moet laten erkennen door het paritair comité waartoe het bedrijf behoort. Ook kandidaten die niet verkozen werden genieten deze bescherming. De ontslagbescherming start echter reeds 65 dagen vooraleer de kandidatenlijsten daadwerkelijk gekend zijn door de werkgever. Dit startpunt situeert zich normaal gezien in januari 2020."

Inger Verhelst: "Aangezien de beschermingsvergoeding zeer hoog is, betekent dit dus dat de werkgever best zeer voorzichtig is met een ontslag tijdens die periode aangezien hij op dat moment nog niet weet wie er opkomt als kandidaat... Ook dat doen we allemaal uit de doeken tijdens onze opleiding!"

Contactpersoon

Anja De Clercq

Relatiebeheerder - Coördinator Opleidingen

Proximus
BMW Brussels
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
Logo Premed
Logo Randstad