Skip to main content
  • Nieuws
  • Sociaal overleg aanpassen aan de 21e eeuw

Sociaal overleg aanpassen aan de 21e eeuw

  • 27/02/2019

Het huidige sociaal overlegmodel botst op zijn limieten en is te veel bezig met de korte termijn. We betreuren dat het blijkbaar onmogelijk is om met de vakbonden een fundamenteel debat te voeren over de eindeloopbaan. De bonden koppelen het behoud van systemen van SWT en landingsbanen telkens aan het al dan niet opblazen van het sociaal overleg. Het is bijzonder jammer dat er in dit land geen grondige discussie gevoerd kan worden met de vakbonden over langer werken. Dit was al zo met de definitie van de zware beroepen; nu is dat opnieuw zo met de eindeloopbaan. Vanuit de werkgevers blijven wij langer werken echter zeker op tafel leggen. Alleen op die manier kunnen we immers de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken en de kost van de vergrijzing betalen.

  • Het huidige sociaal overlegmodel is te veel bezig met de korte termijn.
  • Het sociaal overleg zou ook een antwoord moeten formuleren op de uitdagingen van de 21e eeuw.
  • Het nieuwe model moet verbindingen zoeken met alle middenveldorganisaties.

Sociaal overlegDe verhoging van het minimumloon is een symbolische maatregel, die voor de betrokken medewerkers nauwelijks iets opbrengt. Een veel efficiëntere oplossing daarvoor is ons voorstel voor een Vlaamse Jobstimulans, waarbij door lastenverlagingen 100 euro netto per maand aan de medewerkers met lage lonen gegeven wordt. Dat is een dertiende maand erbij zonder de kost voor de werkgever te verhogen.

Ten gronde zou het sociaal overleg ook een antwoord moeten formuleren op de uitdagingen van de 21e eeuw, zoals de digitalisering, levenslang leren, circulaire economie, klimaat of een vernieuwd arbeidsrecht met een nieuw sociaal statuut voor de zelfstandige medewerker. We moeten het sociaal overleg heruitvinden en ook verbindingen zoeken met alle middenveldorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs voor het duaal leren, of denk aan de milieuorganisaties voor circulaire economie. Voka is ook een pleitbezorger voor sociaal overleg op kleinere schaal. We hebben nood aan sociaal overleg dat dichter bij de bedrijven staat, want zij weten het best wat er voor zowel het bedrijf als de medewerkers nodig is.

“We roepen de vakbonden op om werknemers te overtuigen om zich bij te scholen, in plaats van eenzijdig de werkgevers te verwijten dat ze niet genoeg zouden investeren in vorming.”

Ten slotte moeten we inzetten op levenslang leren. Een transitiefonds moet daarbij opleidingen garanderen en mensen op weg helpen naar een nieuwe job. Volgens recente cijfers van de OESO wil 4 op de 5 Vlamingen zich echter niet bijscholen, terwijl de wereld om ons heen aan een razendsnel tempo verandert. Die onwil om zich bij te scholen is zeer verontrustend, want het zal onontbeerlijk zijn om je kansen op werk gaaf te houden. We roepen de vakbonden dan ook op om de werknemers te overtuigen en te stimuleren om zich bij te scholen, in plaats van eenzijdig de werkgevers te verwijten dat ze niet genoeg zouden investeren in vorming. Ook dit debat is een belangrijke opdracht voor het sociaal overleg de komende jaren. 

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez