Skip to main content
Map

Sneltesten: een gemiste kans?

  • 17/11/2020

Vandaag stellen we vast dat de teststrategie wel op punt staat, maar de uitvoering laat op zich wachten. Er zijn nog altijd discussies lopende over het testprotocol, wie de test afneemt, en de gevolgen voor quarantaine. Laat ons het operationeel kader, inclusief testprotocol, zo snel mogelijk juist zetten.

In een vorige bijdrage bespraken we het potentieel en de toepassingen van sneltesten in bedrijven, zorg en scholen. Begin deze maand beloofde dat veel goeds: grote bestellingen werden aangekondigd, zowel Vlaams als federaal. De teststrategie zou snel terug verbreden (inclusief hoogrisicocontacten), met toevoeging van de inzet van sneltesten voor aanpak van besmettingshaarden, contact tracing en bredere screening binnen verantwoorde criteria. 

Een betere preventie en meer continuïteit in tewerkstelling kunnen hand in hand gaan.

Pieter Van Herck

Vandaag stellen we vast dat de teststrategie wel op punt staat: in een eerste fase richt men zich op inzet bij besmettingshaarden binnen de zorg en essentiële dienstverlening, inclusief essentiële bedrijfssectoren. Nadien, na evaluatie via pilootprojecten, kan dit worden verbreed.

Discussies over testprotocol

Maar de uitvoering laat op zich wachten. Er zijn nog altijd discussies lopende over het testprotocol, wie de test afneemt, en de gevolgen voor quarantaine. Intussen is de tweede golf (gelukkig) aan het afzwakken. Maar er wordt nog steeds onvoldoende getest en de sneltesten zullen vanuit de overheid pas in december kunnen worden ingeschakeld. Dus te laat om in deze golf het verschil te maken. Er zijn bovendien extra risico’s bij wat nu op tafel ligt.

Laat ons even stilstaan bij de lopende discussie. Alles begint bij het testprotocol: wanneer testen, in welke volgorde en in welke combinatie? Drie pistes liggen daarbij op tafel, zonder eenduidig standpunt bij de experten: 

(1)    In lijn met internationale aanbevelingen tweemaal repetitief testen en afronden met een PCR-test. De herhaling compenseert gebreken van een eenmalige minder betrouwbare test. Quarantaine kan zo beperkt worden tot circa 4 dagen bij wie negatief test.

(2)    Eenmalig een sneltest en na 5 dagen een PCR-test uitvoeren. Ook op deze manier kan je sneller breder testen en beperk je de quarantaine tot circa 7 dagen indien negatief.

(3)    Inzet van een eenmalige sneltest, zonder combinatie met een PCR-test. Dit omvat een zeer brede testoptie (laagste capaciteitsbenutting per persoon), maar behoudt de quarantaine op 10 dagen bij wie negatief test omdat men de sneltest op de minst betrouwbare wijze benut.

Deze discussie wordt doorkruist door de vraag of je tijdens de eerste fase van clusteraanpak vooral mikt op laag- en/of hoogrisicocontacten voor de inzet van sneltesten. Federaal liggen vooral de lage risico’s op tafel, Vlaams (vb. bij onderwijs) de hoge contactrisico’s.

Haaks op continuïteit

Stel dat men in bedrijven testprotocol 3 toepast, met focus op lage contactrisico’s, zal je dus in essentiële sectoren misschien wel meer besmettingen opsporen, maar tegelijk veel meer mensen 10 dagen op non-actief zetten: de niet-geteste hoogrisico’s en daar bovenop nog een groep extra. Dat staat haaks op de essentiële continuïteit die je probeert te versterken.

Conclusie: we missen voorlopig de kans om de sneltesten te benutten bij het inperken van de tweede golf. Laat ons het operationeel kader, inclusief testprotocol, zeker zo snel mogelijk juist zetten. Continuïteit van de bedrijfsvoering is geholpen met extra opsporing van besmettingen, maar met sneltesten moeten we af van de gedachte dat dit steeds meer quarantaine impliceert. Een betere preventie en meer continuïteit in tewerkstelling kunnen hand in hand gaan.

Over de normale testprocedure voor asymptomatische hoogrisicocontacten en de bijhorende quarantaine is intussen wel duidelijkheid:

Lees er alles over in onze corona-FAQ

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM