Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Sneller sneltesten om sneller te detecteren

Sneller sneltesten om sneller te detecteren

  • 24/03/2021

Het is positief – maar wel erg laat – dat ook de federale regering na twee maanden dralen eindelijk wil inzetten op sneltesten in bedrijven. Naast vaccineren en de regels opvolgen, moeten we echt doorpakken met deze sneltesten om de alarmerende coronacijfers een halt toe te roepen. Voka roept daar al maanden voor op. Vier factoren zijn cruciaal om de snelteststrategie te doen werken.

De coronacijfers gaan duidelijk de verkeerde kant op. Een zware derde golf moeten we absoluut proberen te vermijden. Want die zou de voorzichtige economische relance weer de grond in boren, met desastreuze gevolgen. Er zijn drie grote pistes om de verdere verspreiding van het virus af te remmen: vaccineren, de maatregelen ten volle opvolgen, én in grote mate sneltesten inzetten

Win-win

Dat laatste ziet ook de federale regering eindelijk in. Het is positief dat er nu toch een snelteststrategie via bedrijven in de maak is, al hebben we maanden kostbare tijd verloren. De Vlaamse regering startte reeds in januari proefprojecten met sneltesten, waar intussen 100 bedrijven aan deelnemen. Deze kwamen door de ingewikkelde regelgeving moeizaam van start, maar intussen zijn de geesten gelukkig gekeerd. 

Want sneltesten kunnen zeer nuttig zijn in bedrijven waar er niet van thuis uit gewerkt kan worden of in kritieke sectoren. Ze kunnen er ingezet worden bij een virusuitbraak of bij hoogrisicocontacten of gewoon in de preventie. Op die manier vormen sneltesten een belangrijk deel van de puzzel waarmee we onze economie en bedrijven maximaal blijven doen draaien én tegelijk de verspreiding van het virus afremmen. En zulke win-wins hebben we nu in de strijd met het virus hard nodig. 

4 factoren

Voka roept ondernemingen dan ook op om van sneltesten gebruik te maken. Maar om dit systeem echt te doen werken, moet ook de overheid de juiste stappen zetten:

1.    Ten eerste: snelheid maken met de snelteststrategie. Beter laat dan nooit, maar nu moet het wel vooruit gaan. 

2.    Daarnaast is het belangrijk dat werken met sneltesten in bedrijven een vrije keuze blijft, zodat ondernemingen hier op een positieve manier mee aan de slag kunnen gaan en dit niet als nog maar eens een verplichting opgedrongen krijgen. 

3.    Bovendien moet de procedure om met sneltesten te werken in bedrijven zo eenvoudig mogelijk gehouden worden. Maak komaf met de huidige verplichting dat zowel positieve als negatieve testresultaten gemeld moeten worden, en beperk dit tot enkel de positieve. Momenteel wordt er met testen gewerkt, die alleen door medisch en aanverwant personeel afgenomen moet worden. Laat wettelijk toe dat ook niet-medisch personeel de makkelijker te hanteren sneltesten kan afnemen, en maak ook zelftesten mogelijk, zodra deze beschikbaar zijn. 

4.    Kom tussen in de kostprijs van deze sneltesten. Veel bedrijven staat het water al aan de lippen en hun buffers zijn uitgeput na meer dan een jaar coronacrisis: zadel hen niet met een extra factuur op. Bovendien is het voor de overheid een investering die nuttig en nodig is om onze zorg te ontlasten onze economie draaiende te houden.

We moeten dit virus aanpakken met de juiste wapens, en economische en maatschappelijke nevenschade zoveel mogelijk vermijden. Eén van die wapens zijn ongetwijfeld de sneltesten; vandaag en dat zal ook morgen blijven. Daar mogen we nu geen tijd meer mee verliezen. We moeten alles op alles zetten om deze met resultaat in te voeren in onze bedrijven. Zo remmen we het virus af, en niet onze economie.


 

Contactpersoon