Skip to main content

Snel politiek leiderschap nodig

  • 11/09/2019

Maandag 9 september trapten we met De Rentree de start van het politieke werkjaar op gang. Daarbij roepen we onze politici op om snel leiderschap te tonen. Op Vlaams niveau dringen we aan op concrete doorbraken om een absolute topregio te worden, federaal op een ‘programmaregering’ die zich buigt over de meest urgente uitdagingen. Parallel moeten we ons staatshuishouden herzien, met efficiënte overheden die een coherent beleid kunnen voeren.

  • Met een beleid op z’n beloop, komen we in alarmcode rood.
  • Nieuwe Vlaamse regering moet doorbraken realiseren via meetbare doelen.
  • Bevoegdheden die zich al op Vlaams niveau bevinden moeten ten volle worden uitgeoefend. 
  • Federaal moet een programmaregering de begroting, de brexit en de energietransitie aanpakken.

Voka RentreeHet is hoog tijd dat er politici opstaan die durven leiden en beslissen in plaats van elkaar te gijzelen.  De politieke leiders kunnen hierbij een voorbeeld nemen aan de ondernemingen. In onze ondernemingen stellen we de klant centraal. Maar de politieke wereld lijkt vooral naar zichzelf te kijken. We hebben geen nood aan kibbelende politici, maar aan daadkrachtig leiderschap en visie, aan politiek ondernemerschap. En snel. De uitdagingen zijn te groot voor het federale getreuzel, dat stilaan begint te lijken op schuldig verzuim. We hebben nú actie nodig. Als er in een bedrijf problemen zijn, dan wordt er ingegrepen met nieuwe strategieën of businessplannen, met reorganisaties of herstructureringen. Maar men laat het niet op zijn beloop.

De economische barometer staat stilaan op onweer. Uit een bevraging bij de Voka-leden blijkt dat het ondernemersvertrouwen op het laagste peil in zes jaar ligt. Dat merken we ook op het terrein. De eerste herstructureringen vinden al plaats. We evolueren van alarmcode geel naar code oranje. Het is tijd voor durf, voor doortastende maatregelen. Want als men het beleid nog langer op z’n beloop laat, komen we snel en onherroepelijk terecht in alarmcode rood.

“De uitdagingen zijn te groot voor het federale getreuzel, dat stilaan begint te lijken op schuldig verzuim.”

Niko Demeester

Daarom moet er op Vlaams niveau snel een regering komen die doorbraken realiseert via meetbare doelen. Er is de ambitie om tot de Europese topregio’s te behoren: dat is goed, maar de Vlaamse regering moet de daad bij het woord voegen en die ambitie dan ook concretiseren in KPI’s. Te beginnen met de voornaamste: de werkzaamheidsgraad, een investeringsnorm, een energienorm, de Pisa-ranking voor onderwijs, een norm voor onderzoek en ontwikkeling, een mobiliteitsindex, enzovoort. Zodat we echt het topniveau van de Scandinavische landen kunnen evenaren of overstijgen. We verwachten ook dat de Vlaamse partijen bevoegdheden die zich al op Vlaams niveau bevinden ten volle uitoefenen: zo kan een Vlaamse jobstimulans de Vlaamse inactieven helpen om ook effectief aan de slag te gaan; een slimme kilometerheffing kan de mobiliteitsstromen sturen en files verminderen.

Federaal is de politieke situatie echt bedroevend. We dringen aan om snel een ‘programmaregering’ op de been te brengen met een beperkt sociaal-economisch programma. Die moet de drie meest urgente problemen aanpakken: de begroting, de energietransitie en de brexit. 

Tegelijkertijd moeten we het debat starten om ons staatshuishouden terug fundamenteel en grondig op orde te brengen, zodat we er daarna samen op vooruit gaan. Laat de politiek ook hier een voorbeeld nemen aan de ondernemerswereld: als een overheid niet meer goed functioneert, dan moet die qua politiek belang, bevoegdheden en geldstromen maar een andere vorm aannemen. Vlaamse bedrijven mogen niet de dupe  zijn van politieke inertie op federaal niveau. Vlaanderen en de Vlaamse bedrijven moet de hefbomen hebben om zelf te kunnen groeien en tot de top te behoren. Daarom wil Voka dat het arbeidsmarktbeleid en de gezondheidszorg overgeheveld worden naar de regio’s.
De Vlaamse ondernemingen willen zich graag achter een wervend politiek project met de nodige hervormingen scharen. Wie een betere toekomst wil voor onze kinderen, ouderen en onze medewerkers, vindt in onze ondernemingen een bondgenoot. De Vlaamse ondernemers zijn alvast bereid om mee aan de kar te trekken.
 

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez