Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Snel en efficiënt Europese coronamiddelen aanwenden via Vlaamse taskforce

Snel en efficiënt Europese coronamiddelen aanwenden via Vlaamse taskforce

  • 22/09/2020

België kan aanspraak maken op 5 miljard uit het Europese herstelplan voor de coronacrisis. Maar het blijft in ons land oorverdovend stil. De Septemberverklaring is een uitgelezen kans voor de Vlaamse Regering om hier een duidelijk engagement over uit te spreken en het voortouw te nemen.

Bij de uitbraak van de coronacrisis wist ons land ondanks het uitblijven van een volwaardige federale regering doortastend op te treden. Maar het beleid zal de focus moeten verleggen naar relance, met het oog op het stimuleren van duurzame economische groei.

Buurlanden hebben een plan

Al onze grote buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland) hebben dit alvast begrepen en richtten de blik al enige tijd op de toekomst. Het is daarbij geen toeval dat hun aangekondigde plannen naadloos aansluiten op het Europese herstelplan. De drie buurlanden bereiden zich dan ook voor op het indienen van een coherent investeringsplan opdat Europese middelen snel naar de geïdentificeerde projecten kunnen vloeien. Frankrijk gaat zelfs zo ver om onomwonden te stellen dat 40% van zijn relanceplan betaald zal worden via het Europees herstelplan.

In België blijft het helaas wachten op een omschakeling van crisis- naar relancebeleid. Door het ontbreken van een federale regering zijn er zijn nog geen concrete plannen en is er bovendien geen coördinatie tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus over hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van de ruwweg 5 miljard euro waar ons land recht op heeft onder het herstelplan. 

 

Om snelheid te maken moeten de gewesten het voortouw nemen in het uitwerken van een blauwdruk voor het relancebeleid dat gekoppeld is aan het Europese herstelplan.

Gilles Suply

Nochtans is het van uitermate groot belang dat België snel een sterk relancebeleid uitrolt. Zo lijkt het steeds waarschijnlijker dat we een tweede economische opdoffer te verwerken zullen krijgen met de aanstormende harde brexit die ons land tot 42.000 jobs kan kosten.

Aangezien de federale regeringsvorming blijft aanslepen, rijst de vraag of we kunnen wachten op de installatie van een volwaardige regering om werk te maken van een relancebeleid dat inhaakt op het Europese herstelplan. De meest recente ontwikkelingen in de regeringsonderhandelingen laten immers uitschijnen dat het zeker niet uit te sluiten is dat we nog even zullen moeten wachten op een volwaardige federale regering. 

Snelheid maken

Om snelheid te kunnen maken moeten daarom de gewesten alvast het voortouw nemen in het uitwerken van een blauwdruk voor het relancebeleid dat gekoppeld is aan het Europese herstelplan. Niet alleen zijn er drie volwaardige regeringen op dat niveau, ze beschikken bovendien over de belangrijkste hefbomen om een toekomstgericht investeringsbeleid vorm te geven. Zo zijn in de eerste plaats de gewesten verantwoordelijk voor mobiliteit, duurzame energie, innovatie en onderwijs. 

De Vlaamse regering zou zich binnen dit kader nu al moeten bezinnen over een optimale benutting van Europese financiering in het kader van haar eigen relancebeleid. Dit zal overigens een transversale coördinatie vergen die het loutere Europees herstelplan overstijgt. Zo zijn er nog heel wat andere Europese instrumenten die evenzeer gehanteerd kunnen worden voor de financiering van projecten die kaderen binnen een relancebeleid zoals Horizon Europe, het Rechtvaardig Transitiefonds of het brexit reserve instrument. 

Engagement uitspreken

De gewestelijke regeringen dienen dan ook zo snel mogelijk werk te maken van een transversale investeringsstrategie die inhaakt op het Europees herstelplan. De Septemberverklaring van volgende week is alvast een uitgelezen kans voor de Vlaamse regering om hier een duidelijk engagement over uit te spreken