Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Snel akkoord nodig over Europese reisregels gekoppeld aan coronacertificaat

Snel akkoord nodig over Europese reisregels gekoppeld aan coronacertificaat

  • 01/06/2021

Een uniform en eenvoudig regelgevend kader om te reizen doorheen Europa: dat moet nu dé ambitie zijn van de EU. Dat zou een enorme opsteker zijn voor de reis- en de luchtvaartsector. Maar ook een robuust Europees monitoringsysteem voor nieuwe varianten is van groot belang.

Langzaam maar zeker krabbelt onze economie recht. Maar het herstel is zeer ongelijkmatig. Zo is de relance in de industrie en de bouw sector al volop aan de gang, terwijl andere sectoren het nog altijd lijden onder de crisis zoals diensten gerelateerd aan het internationaal personenverkeer.

Volgens de Wereldhandelsorganisatie daalde de totale omzet van reisgerelateerde diensten met maar liefst 63% in 2020. Zolang er strikte en complexe regels van toepassing blijven met betrekking tot het internationaal reizen, zal het herstel ook onvolledig blijven.
 

Het is nu zaak om een uniform kader voor reisregels vast te klinken aan het coronacertificaat

Gilles Suply, Senior Adviseur EU en Internationaal Ondernemen

Maar er is hoop. Zo neemt de vaccinatiegraad in Europa elke dag aan een razendsnel tempo toe. Hierdoor dalen de besmettingen, de ziekenhuisopnames en de testpositiviteitsratio. Deze gunstige evolutie moeten Europese beleidsmakers aangrijpen om tegen de zomervakantie het vrij verkeer van personen binnen de EU te herstellen

Om alle regels los te laten is nog te vroeg maar een duidelijk en eenvoudig Europees kader voor reizen binnen Europa zou al heel wat zoden aan de dijk zetten. De EU heeft alle touwtjes in handen om dit ook te doen voor de aanvang van de zomervakantie. Zo is er een akkoord over de modaliteiten van het coronacertificaat, dat tegen 1 juli wordt ingevoerd

Eén coherent kader

Met dit certificaat kan je in de hele EU bewijzen gevaccineerd te zijn tegen Covid-19, over een negatief testresultaat te beschikken of van Covid-19 te zijn hersteld. Het is nu zaak om een uniform kader voor reisregels vast te klinken aan dit certificaat, waardoor vakantiegangers zorgeloos het vliegtuig kunnen nemen naar welke bestemming dan ook binnen de EU. 

EU-Commissaris voor Justitie Didier Reynders heeft deze week alvast een voorstel op tafel gelegd waar de lidstaten nu verder over kunnen onderhandelen. Hij stelt voor om Europese burgers met een vaccin- of herstel-certificaat volledig vrij te stellen van bijkomende restrictieve regels.

In geval van een negatief test-certificaat, stelt hij voor dat lidstaten één coherent kader aannemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de maximale tijdspanne tussen de testafname en de grensoverschrijdende verplaatsing. Vandaag hanteren lidstaten nog vaak verschillen: in één lidstaat mag dit tot 72u in een andere slechts tot 48u voor de internationale verplaatsing.

Uitbraken in de kiem smoren

Maar een versoepeling op het vlak van internationaal reizen moet ook wel gebeuren, zonder de pandemie weer te doen opflakkeren. Daarom stelt de Europese Commissie ook voor om een robuust monitoringsysteem te installeren in de EU om de opkomst van varianten snel te kunnen detecteren. Hierdoor kunnen lokale uitbraken snel in de kiem gesmoord worden en kunnen lidstaten zeer gericht restrictieve reismaatregelen uitvaardigen.

Dit initiatief heeft het potentieel om de reis- en luchtvaarsector, die enorm geleden heeft onder de coronacrisis, een enorme boost te geven. Dit initiatief kost bovendien ook weinig tot geen geld. De 27 lidstaten doen er dan ook goed aan om hier snel een akkoord over te sluiten.
 

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce